Článek: 2621 | Naposledy změněno: 04.11.2019

Faktura základní - nastavení do šablony

Související rozcestníky | Hlavní rozcestníkFakturace | Logo na faktuře | Razítko a podpis


 

Od roku 2019 je k dispozici nová sestava faktury, která umožňuje uložit nastavení svého vzhledu do šablony sestavy (dříve se využíval přednastavený formulář, který uživatel neměl možnost dále upravovat). Pokud chcete tuto šablonu využít při tisku z ukládání dokladu, musíte ji nastavit také do šablony pořízení dokladu v aplikaci *210 Obchodník.

Tento postup předpokládá vaši obecnou znalost problematiky úprav šablon ve WinFASu - rozcestník +2043

Nastavení vlastního vzhledu sestavy

 • Spusťte sestavu Faktura - základní (Centrální manažer / Fakturace (Obchodník) / Faktura - základní).
 • Přepněte se na záložku Zobrazení.
 • Nastavte sestavu dle svých potřeb.


 • Přepněte se na záložku Volné texty.
 • Doplňte texty podle potřeby.
  • Zadané texty nahradí texty uložené na faktuře!
  • Text je potřeba zadávat v jednoduchých závorkách např. 'Volný text na začátku faktury'


 • Přes ikonu propisky (nahoře) založte novou šablonu (např. 1 - Faktura s razítkem) - viz obrázek.
 • V nastavení šablony na záložce Hodnoty načtěte nastavení z okna.
 • Šablonu uložte

Nastavení volání sestavy z okna pořízení dokladu

 • Spusťte aplikaci *210 Obchodník
 • vyberte šablonu a stiskněte tlačítko Přidej
 • V okně Hlavička faktury klepněte pravým tlačítkem na ikonu propisky (nahoře) a otevřete Správu šablon
 • Najděte šablonu, ve které je nastaven tisk sestavy
  • Toto obvykle bývá šablona x1 - děděná sestava faktury
  • Alternativně může být tisk sestav nastaven v šabloně dané konkrétní knihy / řady (např. 20 - faktury vystavené). Toto obvykle bývá v případě, že používáte pro různé knihy / řady různé formuláře sestav.
 • Vyberte šablonu a stiskněte tlačítko Uprav.
 • V nastavení šablony přejděte na záložku Sestavy.
 • Přepište nabídnutou sestavu na FA_2019_PARSES nebo ji vyberte pomocí KUKu.
 • Ve spodní části okna klepněte na ikonu propisky.
 • Do údaje c0063ryvyb doplňte kód šablony (rychlý výběr) pod kterým jste si šablonu uložili v sestavě Faktury (viz příklad v obrázku výše - 1 (Faktura s razítkem)).
 • Šablonu uložte tlačítkem OK.

Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    04.11.2019    | Článek:    2621    |     www.WinFAS.cz