Článek: 2827 | Naposledy změněno: 12.11.2020

Tvorba daňového dokladu z tabulky DPH u zálohy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | DPH  | Finanční modul | Fakturace


 

Návod popisuje nastavení pro automatickou tvorbu daňového dokladu z platby s přebíráním předpisu DPH ze zálohy. Postup je shodný pro závazky (*1001) i pohledávky (*1002).

Zápis zálohy

U zálohy je nově možné vyplnit tabulku DPH. Tabulka DPH se uloží bez evidenčního období DPH a slouží tak jen jako podklad pro následnou tvorbu daňového dokladu z platby.

Postup zápisu zálohy ve Finančním modulu:

 • Zápis zálohy probíhá stejně jako doposud tj. datum zdanitelného plnění se nevyplňuje!
 • Před uložením zálohy stiskněte tlačítko DPH a rozepište tabulku DPH:
  • Evidenční období daně v tabulce DPH zůstává prázdné -> rozepsaná daň se nebude zahrnovat do daňového přiznání.
  • Vyplňte sazbu, částku DPH, částku základu daně.
 • Tabulku DPH a následně doklad zálohy uložte tlačítkem OK.

Postup zápisu zálohy v modulu Fakturace:

 • Zápis zálohy probíhá stejně jako doposud tj. datum zdanitelného plnění se nevyplňuje!
 • V položkách faktury je nutné vyplnit kód DPH:
  • Kód DPH "NE"
   • Tento kód DPH se nepředává do finančního modulu!
   • Tabulka DPH daňového dokladu z platbu se bude načítat prázdná - musíte ji zapsat ručně.
  • Kód DPH "92 - VÝSTUP BEZ DANĚ"
   • Tento kód DPH se předává do finančního modulu!
   • Tabulka DPH daňového dokladu z platbu se bude načítat s tímto kódem DPH - kód DPH muséte při zápisu  přepsat ručně.
  • Kód DPH pro základní/sníženou/2.sníženou sazbu
   • Tyto kódy DPH se předávají do finančního modulu!
   • Tabulka DPH daňového dokladu z platbu se bude načítat podle zapsané zálohy.

Úhrada dokladu zálohy a tvorba daňového dokladu z platby

Postup úhrady zálohy probíhá standartně z úhradových aplikací.

 • Pokladnou (*1003)
  • Tvorba daňového dokladu z platby dle předpisu DPH ze zálohy - návod +2979
 • Bankou (*1004)
  • Tvorba daňového dokladu z platby dle předpisu DPH ze zálohy - návod +2980

Tabulka DPH se ze zálohy přebírá do daňového dokladu z platby na základě částky úhrady:

 • Plná úhrada zálohy: Základ a daň se přebere podle tabulky DPH na záloze bez ohledu na počet sazeb v tabulce DPH.
 • Částečná úhrada zálohy: Tabulka DPH se přebere v závislosti na počtu vyplněných sazeb.
  • Jedna sazba DPH - Částka základu a daně se dopočítají poměrem.
  • Více sazeb DPH - Přenesou se pouze sazby DPH, částky je potřeba doplnit ručně.
Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    12.11.2020    | Článek:    2827    |     www.WinFAS.cz