Článek: 2980 | Naposledy změněno: 01.09.2021

Tvorba daňového dokladu při zpracování banky - DPH podle zálohy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | DPH  | Finanční modul


 

Návod popisuje postup pořízení daňového dokladu z platby při párování úhrady v bance, kdy má hrazená záloha předepsanou tabulku DPH. Postup zápisu zálohy s předepsanou tabulkou DPH je popsán v návodu +2827.

Úhrada bankou

Ruční tvorba daňového dokladu z platby, dle předpisu DPH ze zálohy

 • Položku bankovního výpisu spárujete s dokladem (zálohou).
 • Program vás informuje, že lze vytvořit automatický daňový doklad z platby, ale je potřeba přenastavit šablonu - potvrdíte tlačítkem OK.
 • Stisknete tlačítko Další. Při úhradě zálohy, je defaultní volba DPH z úhrady.
 • Vyberete šablonu pro vytvoření daňového dokladu.
 • Načte se okno pořízení daňových dokladů z plateb.
 • Doplníte nevyplněné údaje.
 • Přes tlačítko DPH načtěte tabulku DPH (DPH se převezme ze zálohy).
 • Tabulku DPH uložte tlačítkem OK.
 • Daňový doklad z platby uložíte tlačítkem OK.
 • Uložte zpracování bankovního výpisu tlačítkem OK.
 • Podle nastavení na šabloně pořízení daňového dokladu z platby se po uložení bankovního výpisu načte tisková sestava daňového dokladu z platby.

Automatické generování daňového dokladu z platby (dle předpisu DPH ze zálohy)

Pro správné fungování je potřeba přenastavit šablonu pořízení bankovního výpisu. Na záložce Ostatní se nastaví vzoreček, podle kterého program vybere správnou šablonu pro pořízení daňového dokladu z platby (DVPL i DPPL mají vlastní šablonu).

Pro správné fungování bude potřeba přečíslovat šablony pořízení daňových dokladů z plateb v aplikaci *1008 Daňový doklad ze zaplacení (viz. postup nastavení níže).

Nastavení knihy záloh

Kniha záloh musí mít na záložce Parametry 1 nastaveno Upozornění na chybějící doklad DPH z plateb. Nastavení probíhá v číselníku *8077 Účetní knihy.


Nastavení šablony pořízení daňových dokladů z platby

Šablonu očíslujte tak, aby číselné označení korespondovalo s knihou záloh. Nastavení je potřeba provést u šablon pořízení DPH z odeslaných i přijatých plateb.

 • Spusťte aplikaci *1008 Daňový doklad ze zaplacení.
 • Otevřete správu pořizovacích šablon.
 • Změňte číselné označení šablon pořízení daňových dokladů z plateb např.:
  • Kniha záloh Z19 - šablona pro tvorbu DVPL bude mít označení 19
  • Kniha záloh P29 - šablona pro tvorbu DPPL bude mít označení 29Nastavení šablony zpracování bankovního výpisu

Na záložce Ostatní doplňte vzoreček do pole Šablona pro daňové doklady z úhrady=mid(gf_kniha(pk_c0077kn,'c0077kniha'),2)

Výsledek: Daňový doklad k uhrazené záloze v knize Z19 se uloží do knihy DVPL, zatímco daňový doklad k záloze v knize P29 se uloží do knihy DPPL.


Postup pro automatické vytvoření daňového dokladu z platby

 • Položku bankovního výpisu spárujte s dokladem (zálohou).
 • Program vygeneruje daňový doklad z platby podle nastavené šablony. DPH se přebere podle předepsané tabulky DPH na záloze.
 • Na záložce Ostatní je možné zkontrolovat číslo dokladu automaticky vytvořeného daňového dokladu z platby.
 • Zpracovanou položku výpisu uložte tlačítkem OK.
 • Podle nastavení na šabloně pořízení daňového dokladu z platby se po uložení bankovního výpisu načte tisková sestava daňového dokladu z platby.
Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    01.09.2021    | Článek:    2980    |     www.WinFAS.cz