Článek: 2275 | Naposledy změněno: 12.08.2019

Popis aplikace Příjem/Výdej *8720

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník


 

Zásobové doklady, například objednávky, příjemky, výdejky aj. pořizujeme pomocí aplikace *8720 Příjem/Výdej.

Aplikační šablona


V této šabloně vybíráme dle typu dokladu.
 
Pomocí tlačítka IQ můžeme spustit čtyři IQ sestavy:

 


Upozornění

Menu vychází z množství a druhů pohybů a lze jej přispůsobit dle požadavků firmy.

 

Dokladová šablona - záložka Hlavička dokladu


  1. Doklad - automaticky se nastaví
                 - implicitně je složeno takto: číslo roku, číslo pohybu a pořadové číslo
                 - uživatel může zvolit dle svých zvyklostí
  2. Párovací modulový symbol – obvykle číslo závazkové (přijaté) faktury
  3. Klient – pro vyhledávání lze volit rychlý kód, ičo, hvězdičkovou konvenci
  4. Datum – implicitně se nastaví aktuální datum, které lze přepsat
  5. Sklad – zde zadáme číslo skladu
  6. Body 3-5 - je třeba vyplnit, jinak program nepustí dále

Záložka Ostatní


  1. Zakázka, ke které se má daný doklad vztahovat
  2. Specifikace – například druh komodity
  3. Doklad druhé strany - zde můžeme doplnit například číslo dodacího listu, objednávky atd.
  4. a 5.Doplňující texty na dokladu
  6. Dodací či poštovní adresa
  Dále umožňuje:
  7. Výchozí doklad pro vícenáklad
  8. Možnost tisknout na dodacích listech i na fakturách uživatelské názvy
  9. Evidovat položky v Intrastatu
 10. Počítat s DPH z jiného období

Šablona položky - záložka Položka  1. Číslo položky
  2. Název položky
  3. Množství
  4. Měrná jednotka – lze mít více měrných jednotek (viz dále tento návod)
  5. Cena za jednotku
  6. Cena celkem

Tip

 Pro vyhledávání položky lze využít:
  • hvězdičkové sekvence jak v čísle položky, tak i v názvu položky
  • pomocí rozbalovátka vedle položky
  • pomocí kláves Ctrl+F4 a potom F7 - vyhledávání skončí na poslední zadané položce
  • v čísle položky sekvencí /*

 

Záložka Zakázky, klíče

Zde směřujeme pohyb položky na vybrané středisko, výkon, stroj apod.

Záložka Poznámka

K dané položce můžeme připsat poznámku.

Záložka Další údaje

Další informace, které můžeme přidat k položce např. název pro odběratele/dodavatele, odpovědná osoba.

Záložka Další údaje 2

Pozice nám umožní sledovat stav na skladě, který je fyzicky na dvou místech.

Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    12.08.2019    | Článek:    2275    |     www.WinFAS.cz