Článek: 2275 | Naposledy změněno: 16.03.2018

Popis aplikace Příjem/Výdej *8720

Zásobové doklady, například objednávky, příjemky, výdejky aj. pořizujeme pomocí aplikace *8720 Příjem/Výdej. 

Zásobový doklad se skládá z několika šablon.
 

Aplikační šablona

V této šabloně vybíráme dle typu dokladu. Pomocí tlačítka IQ můžeme spustit čtyři IQ sestavy:

 1. Pohled na deník
 2. Stav skladu
 3. Skladová karta
 4. Položky


Upozornění

Menu vychází z množství a druhů pohybů a lze jej přispůsobit dle požadavků firmy.

 

Dokladová šablona - záložka Hlavička dokladu


 1. Doklad
  • Automaticky se nastaví
  • Implicitně je složeno takto: číslo roku, číslo pohybu a pořadové číslo
  • uživatel může zvolit dle svých zvyklostí
 2. Párovací modulový symbol – obvykle číslo závazkové (přijaté) faktury
 3. Klient – pro vyhledávání lze volit rychlý kód, ičo, hvězdičkovou konvenci
 4. Datum – implicitně se nastaví aktuální datum, které lze přepsat
 5. Sklad – zde zadáme číslo skladu
 6. Body 3-5 je třeba vyplnit, jinak program nepustí dále

Záložka Ostatní


    1.  Zakázka, ke které se má daný doklad vztahovat
    2.  Specifikace – například druh komodity
    3.  Doklad druhé strany - zde můžeme doplnit například číslo dodacího listu, objednávky atd.
    4. a 5.Doplňující texty na dokladu
    6.  Dodací či poštovní adresa
    Dále umožňuje:
    7.  Výchozí doklad pro vícenáklad
    8.  Možnost tisknout na dodacích listech i na fakturách uživatelské názvy
    9.  Evidovat položky v Intrastatu
    10. Počítat s DPH z jiného období

Šablona položky - záložka Položka 1. Číslo položky
 2. Název položky
 3. Množství
 4. Měrná jednotka – lze mít více měrných jednotek (viz dále tento návod)
 5. Cena za jednotku
 6. Cena celkem

Tip

  Pro vyhledávání položky lze využít:

 • hvězdičkové sekvence jak v čísle položky, tak i v názvu položky
 • pomocí rozbalovátka vedle položky
 • pomocí kláves Ctrl+F4 a potom F7 - vyhledávání skončí na poslední zadané položce
 • v čísle položky sekvencí /*

 

Záložka Zakázky, klíče

Zde směřujeme pohyb položky na vybrané středisko, výkon, stroj apod.

Záložka Poznámka

K dané položce můžeme připsat poznámku.

Záložka Další údaje

Další informace, které můžeme přidat k položce např. název pro odběratele/dodavatele, odpovědná osoba.

Záložka Další údaje 2

Pozice nám umožní sledovat stav na skladě, který je fyzicky na dvou místech.

Autor:    Ing. Major Bohuslav    | Posl.změna:    16.03.2018    | Článek:    2275    |     www.WinFAS.cz