Článek: 2270 | Naposledy změněno: 21.02.2018

Počítání fůr v mechanizaci

Na základě dat získaných z GPS je možné provádět výpočet přepravených fůr. Hodnota je pak při odsouhlasení dat automaticky doplňována do pole Množství.

Nastavení:

Číselník strojů *5801

  • U strojů (energetických nebo přípojných), které se používají pro převoz fůr, je třeba nastavit status Kontrolovat průjezd vlastními místy.

Číselník vlastních míst *4026

  • Tento číselník slouží k definici míst, kde dochází ke složení přepravovaných nákladů.
  • Vlastní místa je třeba zakreslit a následně stáhnout od poskytovatele GPS služeb (webdispečinku).
  • Kromě základních informací o označení a identifikaci prostoru je třeba do číselníku nastavit minimální dobu jeho průjezdu ve vteřinách, minimální odstup mezi fůrami v minutách a nastavit status pro kontrolu průjezdů. Výchozí hodnoty (pokud nejsou nastaveny) jsou doba průjezdů 40 vteřin a odstup mezi průjezdy 5 minut.
  • Po nastavení je třeba data předat do agroevidence. Tento úkon se provádí stisknutím tlačítka → 4010 a následným výběrem dat pro předání.


Kniha jízd *4089 - nastavení agendy

  • V nastavení agendy mechanizace (tlačítko: Nastavení - Nastavení agendy - záložka: Komunikace) je třeba nastavit stahování Fůr.


Autor:    Ing. Prosecký Bohumil    | Posl.změna:    21.02.2018    | Článek:    2270    |     www.WinFAS.cz