Článek: 3435 | Naposledy změněno: 18.01.2024

Aktualizace pozemků pro výpočet daně z nemovitostí za rok 2024

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník  | Pozemky


 

Pro potřeby výpočtu daně z nemovitostí (DNE) je nově potřeba, aby u všech parcel byl evidovaný druh pozemku dle katastru nemovitostí (KN) a pokud se jedná o ostatní plochu musí mít uveden i způsob využití. Doporučujeme proto nejdříve aktualizovat územní číselníky, následně aktualizovat číselníky pro DNE, z KN stáhnout data parcel a nastavit je a nakonec provést kontroly integrity, které provedou změnu daně u parcel a smluv. Všechny tyto funkce naleznete v aplikaci Pachtovní smlouvy *4299 "pod" tlačítkem "DNE".

 

Co vše je potřeba provést pro aktualizaci výpočtu daně z nemovitostí pro rok 2024?

 • 1. Spusťte aplikaci Pachtovní smlouvy *4299.
 • 2. Klepněte na šipku vedle tlačítka "DNE" a vyberte funkci "Aktualizovat územní číselníky"
 • 3. Zaškrtněte, že chcete provést aktualizací číselníků až na úroveň "Katastrální území" (zaškrtnutí ostatních číselníků se provede automaticky).
 • 4. Aktualizujte data v územních číselnících
  • a) V okně "Seznam krajů České republiky" zkontrolujte správnost a úplnost krajů, chybějící nebo neaktualizované vyberte a klepněte na tlačítko "OK".
  • b) V okně "Seznam okresů České republiky" zkontrolujte správnost a úplnost okresů, chybějící nebo neaktualizované vyberte a klepněte na tlačítko "OK".
  • c) V okně "Seznam obcí České republiky" zkontrolujte správnost a úplnost obcí, chybějící nebo neaktualizované vyberte a klepněte na tlačítko "OK".
  • d) V okně "Import katastrálních území" zkontrolujte správnost a úplnost katastrálních území, chybějící nebo neaktualizované vyberte a klepněte na tlačítko "OK".
  • e)  Okno pro aktualizaci územních číselníku zavřete stisknutím na tlačítko "Konec".
 • 5. Klepněte na šipku vedle tlačítka "DNE" a vyberte funkci "Aktualizovat číselníky pro přiznání DNE"
 • 6.Aktualizujte data číselníků pro přiznání DNE
  • a) Zaškrtněte aktualizace "Kódy druhů pozemků" a "Sazby pro kódy" a klepněte na tlačítko "Proveď".
  • b) V obou oknech aktualizujte všechny údaje (klepněte na tlačítko "Vše" a následně na tlačítko "OK").
  • c) Zaškrtněte možnost "Druhy pozemků" a klepněte na tlačítko "Proveď".
  • d) V okně "Seznam druhů pozemků" zkontrolujte správnost vašich druhů pozemků v porovnání s druhy KN (sloupce "Název WF" a "Název KN".
   • Pokud vaše druhy nebudou typově odpovídat druhům KN nic neaktualizujte!!! Například kód "1" ve vašich datech  je druh "Orná půda", ale v datech KN druh "1" vůbec neexistuje (v datech KN je orná půda druh "2").Tabulku si vytiskněte a čísla Kódů si aktualizujte v číselníku Druhy pozemků *4202.
   • Pokud vaše druhy budou typově odpovídat a rozdíly budou pouze v názvech nebo dalších parametrech tabulku aktualizujte. Například ve vašich datech máte pod kódem "10" druh "Les" a v datech KN je "Lesní pozemek".
   • Druhy, které vůbec nejsou v KN doporučujeme v číselníku Druhy pozemků *4202 smazat.
  • e) Zaškrtněte aktualizaci "Způsoby využití" a klepněte na tlačítko "Proveď".
  • f) Aktualizujte všechny údaje (klepněte na tlačítko "Vše" a následně na tlačítko "OK").
  • g) Okno pro aktualizaci číselníku z KN zavřete stisknutím na tlačítko "Konec".
 • 7. Klepněte na šipku vedle tlačítka "DNE" a vyberte funkci "Parcely - Aktuální způsoby využití". Funkce stáhne volně dostupná data z KN.
 • 8. Klepněte na šipku vedle tlačítka "DNE" a vyberte funkci "Kontrola - Nastavení způsoby využití".
 • 9. V okně "Parcely - chybný způsob využití" zkontrolujte a následně zaktualizujte všechny parcely (klepněte na tlačítko "Vše" a následně na tlačítko "OK").
 • 10. Klepněte na tlačítko "Kontroly".
 • 11. V bloku "Kontrola parcel" vyberte kontrolu "10 Aktuálnost daně" a klepněte na tlačítko "Proveď".
 • 12. V okně "Parcely s neaktuální výší daně" vypočtenou daň zkontrolujte a v případě, že bude daň v pořádku vše aktualizujte (klepněte na tlačítko "Vše" a následně na tlačítko "OK").
 • 13. V bloku "Kontrola smluv" vyberte kontrolu "50 Aktuálnost daně" a klepněte na tlačítko "Proveď".
 • 14. V okně "Smlouvy s neaktuální výší daně" zkontrolujte správnost daně ve sloupci "Daň dle sazby" a v případě, že bude daň v pořádku vše aktualizujte (klepněte na tlačítko "Vše" a následně na tlačítko "OK").
 • 15. Máte hotovo
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    18.01.2024    | Článek:    3435    |     www.WinFAS.cz