Článek: 3379 | Naposledy změněno: 01.11.2023

Datové schránky - odeslané zprávy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Datové schránky | Přílohy a multimédia |


 

Modul Datové schránky slouží k příjmu a odesílání datových zpráv ve WinFASu. Jedná se o doplněk webového rozhraní vaší Datové schránky, takže veškeré odeslané i přijaté zprávy zůstávají zároveň ve vašem webovém rozhraní. Zprávy je ve WinFASu možné archivovat ve formátu ZFO (zpětně ověřitelný originál) a ukládat jako přílohy do modulu Přílohy. Přiřazením druhu zprávy ji můžete zobrazit i pracovníkům, kteří jinak nemají do vaší datové schránky přístup bez nutnosti jim tento přístup zřizovat. V jedné firemní databázi je možné pracovat s více datovými schránkami, které se týkají různých subjektů.

Vytvoření a odeslání nové zprávy

 • Spusťte aplikaci *9200 Datové schránky
 • Stiskněte tlačítko Nová
 • Druh zprávy se vybere automaticky podle zvolené schránky
 • Vyberte odesílatele
 • Vyberte příjemce (vyberte jednu z možností)
  • Používané adresy - seznam schránek, se kterými jste v minulosti komunikovali
  • Online vyhledávání - vyhledávání datové schránky přes webovou službu datových schránek - návod +3383
  • Výběr klienta s DS - klient z čísleníku *3000, který má vyplněnou datovou schránku - návod +3384
  • ID datové schránky - zadejte přímo ID datové schránky
 • Status konceptu
  • Nepotvrzený koncept - po uložení nebude odeslána, tlačítkem Uprav je možné se do ní vrátit a upravit
  • Připraveno k odeslání - po uložení dojde při příští synchornizaci k jejímu odeslání
 • Vyberte soubor přílohy
  • Zpráva musí mít minimálně 1 přílohu
  • Tlačítkem Přidej 2 vkládáte další přílohy
 • Volietlně můžete přidat další údaje, záložka Rozšířené údaje a pak tlačítko Přidej 2
 • Uložte tlačítkem OK
 • Zpráva nyní bude uložena ve formát konceptu.
  • Koncept je možné upravovat a doplňovat.
  • Koncept lze označit jako připraven k odeslání, černá šipka velde tlačítka Zpráva
 • Odeslání provedete tlačítkem Schránka
  • Důležité - zpráva musí mít nastaven Status konceptu = připravena k odeslání (viz výše)
  • Při odeslání zprávy se tato zpráva uchová v odeslaných zprávách ve webovém rozhraní.
  • Při odeslání dojde k odstranění konceptu zprávy z WinFASu.
  • Odelsaná zpráva následně bude zpětně stažena z webového rozhraní datových schránek.


Smazání konceptu / odeslané zprávy

 • Najděte požadovanou zprávu
 • Stiskněte tlačítko Smaž
 • Na dotaz odpovězte Ano
 • Pozor! Pokud již byla zpráva odeslána, dojde ke smazání pouze ve WinFASu, na webovém rozhraní datových schránek zpráva zůstane. při příští synchornizaci již nedojde ke stažení zprávy zpět do WinFASu.
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    01.11.2023    | Článek:    3379    |     www.WinFAS.cz