Článek: 3143 | Naposledy změněno: 06.05.2022

Přístupová práva na data v modulech Živočišné výroby

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířat | ÚE | Zootechnická evidence | Přirozená plemenitbaPřístupová práva


 Pro možnost omezení přístupu do dat modulů Živočišné výroby můžete nastavit přístupová práva k datům jednotlivých stájí zvířat.

Nastavení přístupových práv na stáje

Základem pro nastavení práv je v prvním kroku zakázat práva všem uživatelům a až následně povolovat konkrétní přístupy. Přístupy je možné nastavovat jak uživatelům, tak i jejich skupinám, proto doporučujeme před nastavováním práv nejprve vytvořit skupiny určující dělení práv podle rolí (např. Zootechnici střediska A, Zootechnici střediska B, Hlavní zootechnik, Správci).

Doporučený postup pro nastavení uživatelských práv

 • 1. Spusťte aplikaci Přístupová práva na data *9805.
 • 2. V aplikaci vyberte Objekt "c3322 - Stáje zvířat".
 • 3. Klepnete na tlačítko "Uprav".
 • 4. Nastavte zakázání přístupových práva na všechny stáje pro všechny uživatele.
  • a) Klepněte na tlačítko "Přidej 2".
  • b) Stáj: _(nevyplňujte).
  • c) Uživatel: -1 - everyone - Všichni uživatele.
  • d) Právo: Žádný přístup.
  • e) Priorita: 1.
 • 5. Nastavte povolení přístupových práv na stáje pro správce / hlavní zootechniky.
  • a) Klepněte na tlačítko "Přidej 2".
  • b) Stáj: _(nevyplňujte - nastavení bude platné pro všechny stáje zvířat).
  • c) Uživatel: vyberte příslušnou skupinu uživatelů.
  • d) Právo: Úplný přístup (včetně mazání).
  • e) Priorita: 100.
 • 6. Nastavte povolení přístupových práv na stáje pro skupiny zootechniků.
  • a) Klepněte na tlačítko "Přidej 2".
  • b) Stáj: vyberte stáj, kterou chcete povolit dané skupině.
  • c) Uživatel: vyberte příslušnou skupinu uživatelů.
  • d) Právo: Úplný přístup (včetně mazání).
  • e) Priorita: 10.
  • f) Postup kroku 6 opakujte pro všechny stáje, které chcete povolit dané skupině.
 • 7. Nastavení uložte klepnutím na tlačítko "OK".

Zákazem přístupových práv ke stáji nastavíte:

 • Číselníky
  • Stáje zvířat *3322
   • Zákaz úprav a mazání stájí, ke kterým uživatele nemají přístup.
  • Kombinace stáj x druh zvířat *3302
   • Zákaz úprav a mazání "kombinací" se stájemi, ke kterým uživatele nemají přístup.
  • Číselník turnusů *3313
   • Zákaz úprav a mazání turnusů na stájích, ke kterým uživatele nemají přístup.
 • Aplikace
  • Čísla zvířat *3398, Karta zvířat *3698
   • Zákaz úprav a mazání zvířat na stájích, ke kterým uživatele nemají přístup.
  • Prohlížení pohybů zvířat *3394, Pohyby zvířat *3399
   • Zákaz přidávání, úprav a mazání pohybů na stájích, ke kterým uživatele nemají přístup.
  • Uzávěrky krmných dnů *3391
   • Zákaz vytváření a mazání uzávěrek na stájích, ke kterým uživatele nemají přístup.
  • Skupinové vážení *3390
   • Zákaz úprav a mazání záznamů vážení na stájích, ke kterým uživatele nemají přístup.
  • Ústřední evidence *3396 a Ústřední evidence prasat *3395
   • Zákaz přidávání a mazání hlášení z pohybů na stájích, ke kterým uživatele nemají přístup.

 

 

Autor:    TOPINKA Pavel    | Posl.změna:    06.05.2022    | Článek:    3143    |     www.WinFAS.cz