Článek: 2669 | Naposledy změněno: 21.02.2020

E-shop - Umístění validačních XSD souborů

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob | Konektor pro e-shop


 

Při přenosu dat je nutné, aby tvůrce i příjemce dat chápali data stejným způsobem a měli stejná očekávání. K tomuto účelu slouží kontrolní validační XSD soubory, které definují elementy a atributy, jejich datový typ a hodnoty, které se mohou v dokumentu XML objevit.
 

Umístění XSD souborů do vlastní složky

Úložiště kontrolních validačních XSD souborů je v Konektoru pro e-shop *8776 defaultně nataveno do standardního umístění na servery společností WinFAS a SATT (primárně SATT, sekundárně WinFAS).
V případě potřeby uložení validačních XSD souborů do vlastního úložiště je třeba postupovat následovně:

Nadefinování úložiště

  • v aplikaci *8776 Konektor pro e-shop pomocí tlačítka Uprav vstoupíte na záložku Systémové parametry
  • v sekci pro Umístění XSD souborů označíte pole Vlastní složka a doplníte cestu k úložišti

       

  • pomocí tlačítka OK parametry uložíte

Stažení XSD souborů

  • přímo v aplikaci *8776 pomocí volby u tlačítka Speciality vyberete funkci pro Stažení XSD do vlastního umístění
  • po spuštění funkce se zobrazí informační tabulka o úspěšném uložení souborů do úložiště

      

  • pokud cesta k úložišti nebyla nadefinována, zobrazí se informace, že toto nastavení na Systémových parametrech chybí

     

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    21.02.2020    | Článek:    2669    |     www.WinFAS.cz