Článek: 2469 | Naposledy změněno: 12.08.2019

Zásoby - Změna prodejních cen položek v *8720 Příjem/výdej

Související rozcestníkyHlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | Cenotvorba | Cenové hladiny


 

 • Změnu prodejní ceny lze provést přímo v dokladu, kterým pořizujeme Příjem na sklad.
 • Při pořízení položek v dokladu v okně Položky dokladu rozbalíme šipku u tlačítka Prod. cena


 • zvolíme, kterou uloženou prodejní cenu chceme upravovat
  • 1 prodejní cenu uloženou na kartě položky v čísleníku *8718 Položky ZVS
  • 2 prodejní cenu uloženou na cenové hladině v aplikaci *8729 Základní prodejní ceny

1. Úprava prodejní ceny na kartě položky

 • po volbě možnosti Čís. položek změníme prodejní cenu marži uloženou na kartě položky, změna se ihned do Uložení změní i na kartě položky 


2. Úprava prodejní ceny uložené na cenové hladině

 • po volbě možnosti Ceník změníme prodejní cenu uloženou a uvedené cenové hladině

 

Pro zvýšení komfortu a více možností úpravy prodejní ceny je nyní nutné na každé firmě založit pro úpravu šablonu.


 • systém zobrazí všechny prodejní ceny uložené na cenových hladinách
 • po výběru možnosti Oprava cen můžeme na příslušném řádku zadat buď přímo novou prodejní cenu nebo procentické navšení ceny stávající
 • Oprava uložené prodejní ceny = dojde ke změně hodnoty uložené prodejní ceny. Datum, cenová hladina, sklad, MJ se nemění.
 • po výběru možnosti Přidání nové ceny můžeme na příslušném řádku zadat buď přímo novou prodejní cenu nebo procentické navýšení ceny stávající. Musíme přidat nové datum.
 • Přidání nové prodejní ceny = vytvoří a uloží se nová věta s nově uloženouprodení cenou. Podmínkou je nový datum, cenová hladina, sklad, MJ se nemění.


1.Zobrazené ceny

 • Skladová cena - uložená skladová cena na skladové kartě
 • Nákupní cena - náupní cena zadaná na položce pořizovaného dokladu

2. Detail položky

 • Sklad - sklad zadaný na položce pořizovaného dokladu
 • Položka - položka zadaná do pořizovaného dokladu
 • Zaokrouhlení z karty položky
 • Obchodní přirážka z karty položky

3. Postup výpočtu nové prodejní ceny

 • Cenová hladina + sklad -  z uložené prodejní ceny/pro uložení nové prodejní ceny
 • Uložená cen - platná uložená cena v *8729
 • MJ/měna - z uložené prodení cena/pro uložení nové prodejní ceny
 • %UPC/SC - obchodní přirážka vypočtená z poměru uložené prodejní ceny a skladové ceny
 • %UPC/NC - obchodní přirážka vypočtená z poměru uložené prodejní ceny a nákupní ceny
 • Nová cena - nová prodejní cena- bude se všemi parametry uložená do *8729
 • %NPC/NC - obchodní přirážka vypočtená z poměru nová prodejní ceny a nákupní ceny
 • DPH - prodejní cena s DPH/bez DPH
 • Datum platnosti od/do - určuje datum platnosti prodejní ceny - údaj se uloží do *8729
 • navržená cena - ceny "předpočítaná" systémeme n a základě dat uložených na kartě položky a pořízené nákupní ceny

Upozornění:

 • měnit prodejní ceny při příjmu je možné i hromadně - jak ceny na položce, tak ceníkové
 • postupy jak tuto možnost využít a kde případně nastavit nadjete v návodu +3412

  Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    12.08.2019    | Článek:    2469    |     www.WinFAS.cz