Článek: 1758 | Naposledy změněno: 24.04.2020

Kontrola licencí modulů WinFAS

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Instalace, aktualizace, databáze, licence |


 

Vážení uživatelé IS WinFAS,

počínaje verzí  2.2.38.x. byly do systému implementovány mechanismy, které ověřují legálnost využití jednotlivých aplikací/funkcí systému. Pracují na stejném principu, jako Vám dosud známý systém, který kontroluje počty připojených relací (pracovních stanic).

V případě, že spustíte aplikaci, kterou nemáte zaregistrovanou v cenovém dodatku, budete na tento stav upozorněni zprávou. Zprávu můžete zavřít stiskem tlačítka OK a pokračovat v práci. Neregistrované aplikace je nicméně nutné do konce roku zaregistrovat nebo přestat využívat. V případě, že danou aplikaci chcete využívat i nadále, kontaktujte prostřednictvím svého IT pracovníka či Vašeho správce WinFASu paní Renatu Pavelkovou na OK (566 654 911) a budeme společně tento stav řešit. V opačném případě si kontrolního hlášení nevšímejte. Po novém roce se tyto aplikace automaticky přepnou do režimu „DEMO“, tj. s omezením časové platnosti použití aplikace na 30 dnů.

Děkujeme za pochopení.

Team WinFAS


Jak zjistit seznam neregistrovaných modulů

  • V Centrálním manažeru klepněte nahoře na menu Nápověda / Licence systému.
  • V okně licencí se přepněte na záložku Moduly (1).
  • Zde vidíte seznam všech nabízených modulů systému.
  • WinFAS rozlišuje dva typy licencí
    • Základní
    • Doplňková
  • Moduly, které jsou součástí Vaší licence, poznáte podle zaškrtávátka (2) ve sloupci Z (základní licence) nebo D (doplňková licence). Tato informace je ještě doplněna datumem platnosti (OD-DO) ve sloupcích základní/doplňková.
  • Pokud spustíte nějaký modul/aplikaci, na kterou nemáte oprávnění, objeví se Vám vedle sloupce Z nebo D červený vykřičník (3). Po najetí kurzorem na vykřičník se Vám zobrazí podrobné informace.

Varovná hláška u nelicencovaného modulu


 

 

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    24.04.2020    | Článek:    1758    |     www.WinFAS.cz