Článek: 1730 | Naposledy změněno: 01.07.2019

Přirozená plemenitba - nastavení

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Zootechnická evidence | Přirozená plemenitbaK založení stáda je potřeba splnit několik úkonů z důvodu existence vazeb na standardní evidenci. Plemeníci a plemenice musí být po dobu plemenitby evidováni na vlastní stáji. Stáj (pastva) musí být vytvořena pro každé hospodářství, aby bylo možné z ní odesílat hlášení UE. Zvířata musíte převést na tuto stáj, jinak nebude možné provést jejich kompletní výběr. Všechna zvířata (plemeníci a plemenice) v plemenitbě navíc musí mít evidované plemeno (v Číslech zvířat (*3398). Plemeníkům je navíc potřeba vytvořit vazbu mezi číslem zvířete, pod kterým je standardně evidován a označením plemeníka (registrem a linií).
 
 

Druhy zvířat (*3301)


 • Pro sledování reprodukce zvířat je třeba nastavit reprodukci. U přirozené plemenitby především konstantu délky březosti.
Kombinace stáj x druh zvířat (*3302)
 


 
 • Na všechny "kombinace" v záložce Reprodukce zaškrtněte status "Reprodukce" a povinnost pořizovat diagnostiky (dle požadavku na evidenci diagnostik před porodem).  
Pozn.: Povolte reprodukci i na kombinace kde se zvířata po ukončení plemenitby budou vyskytovat. Jinak u nich nebude možné pořídit reprodukci.
 
Karta zvířat (*3698) x Pohyby zvířat (*3399)
 
 • Převeďte (standardně pohybem 80 - převod) plemeníky a plemenice na stáj (pastvu). 
 • Zvířata je možné přiřadit do stáda až po převedení na stáj (pastvu).
Př.: V aplikaci Karta zvířat (*3698) jsem pořídil doklady k datu 1. 5. 2013 s převedení býka a 20 masných krav na pastvu.
V aplikaci Přirozená plemenitba (*3618) mohu vytvořit stádo k jakémukoliv datu od 1. 5. 2013 s jedním plemeníkem a maximálně 20 plemenicemi (které jsem převedl dle dokladu z *3399).
 
 

Založení plemeníků / fiktivních plemeníků pro harémový chov

Plemena (*3602)
 


 
 • Definujte plemena evidovaných plemeníků.
 • Pozn.: Pro import registrovaných plemen kontaktujte technickou podporu modulu zvířata.
 

Číselník linií (*3601)


 • Definujte linie evidovaných plemeníků. Pokud budete evidovat harémovou plemenitbu, je navíc potřeba vytvořit linii 000 - Harémový býci - 998.
Čísla zvířat (*3398)
 

 
 • Býkům v plemenitbě definujte hodnoty "Pohlaví" a  "Plemeno (celé)" (hodnoty lze doplnit pomocí funkce Aktualizace).
 
Plemeníci (*3604)
 • Přirozená plemenitba (Typ plemeníka: Pro přirozenou plemenitbu)  
  • V číselníku definujte registrační čísla plemeníků. 
  • Zadejte hodnoty Registr, Linie, Plemeno a Číslo zv.
  • Před pořízením zkontrolujte, že plemeník není vytvořen s typem "Obecný" (pokud jste plemeníka již využívali v plemenitbě a aktualizovali jste otce zvířat, plemeník v číselníku bude).


 • Harémový chov I. (Typ plemeníka: Harémový - jedno plemeno)
  • Definujte plemeno harémových plemeníků 
   • Linie a Jméno se automaticky doplní dle Typu plemeníka.
   • Registr a Číslo zv. se automaticky vygeneruje dle Plemena (hodnota Harém. ozn.). Číslo fiktivního plemeníka nechte vytvořit.


 • Harémový chov II. (Typ plemeníka: Harémový - směs plemen)
  • Zadáním Typu plemeníka: Harémový - směs plemen se hodnoty doplní automaticky, číslo fiktivního plemeníka nechte vytvořit.

Označení linie a registru plemen pro harémový chov

 • Plemeno     Linie (num = alfa)   Registr
 • Masný ementál 998 014
 • Charolais 998 091
 • Limousin 998 092
 • Hereford 998 093
 • Galloway 998 094
 • Aberdeen Angus, Deutcheangus 998 095
 • Blonde d' Aquitaine 998 096
 • Piemontese 998 097
 • Belgické modré 998 098
 • Gasconne 998 099
 • Salers 998 110
 • Highland 998 111
 • Brahman 998 112
 • Aubrac 998 805
 • Parthenais 998 806
 • Shorthorn 998 807
 • Bazadais 998 808
 • Rouge de Pres (Mainanjou) 998 809
 • Andorský hnědý skot 998 810
 • Texas Longhorn 998 811
 • Vosgienne 998 812
 • Ostatní masná 998 090
 • Welsh Black 998 090
 • Chianina 998 090
 • Směs masných plemen 998 222

Pozn.: Tabulka upravena ze stránek ČMSCH:  https://www.cmsch.cz/getattachment/193e226d-0445-4775-8056-ddd9334bf140/oznacovani-haremoveho-systemu-chovu-skotu-duben-2011.pdf.aspx?lang=cs-CZ.

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    01.07.2019    | Článek:    1730    |     www.WinFAS.cz