Článek: 1669 | Naposledy změněno: 21.03.2019

Evidence dotačních titulů

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířat | ÚE | Zootechnická | Přirozená plemenitba | Ostatní


 
Aplikace slouží k evidenci zvířat zařazených (deklarovaných) do dotačních podopatření dobré životní podmínky zvířat (welfare). Evidence umožňuje zobrazovat informace o aktuálně zařazených zvířatech, provedených změnách (nahrazení a vyřazení), vytvořených hlášeních změn apod. Změny je možné vytvářet automaticky z dat pořízených v evidenci zvířat, z nichž lze následně generovat data do formulářů.
 

Kontroly dat

Komunikace se SZIF 

Ostatní

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    21.03.2019    | Článek:    1669    |     www.WinFAS.cz