Článek: 1284 | Naposledy změněno: 04.11.2016

Ústřední evidence - pořízení

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | ÚE | ÚE - nastavení


Aplikace slouží pro vytváření nových, prohlížení, odesílaní a tisk hlášení ústřední evidence. Hlášení jsou automaticky generovány z pořízených pohybů zvířat dle nastavení číselníku Povolené druhy pohybů *3306.

Pozn.: Vytvářet nová hlášení a odesílat je lze přímo z aplikace Prohlížení pohybů zvířat *3394.

Postup: vytvoření výkazů změn odeslání dat

Uložená data můžeme prohlížet, posílat, vytvářet soubory k archivaci nebo mazat.

 • 1. Spusťte aplikaci Ústřední evidence *3396.
 • 2. V okně  Výkazy pro ÚE – skot, ovce, kozy stiskněte tlačítko Přidej.


 • 3. V okně Nový výkaz pro ÚE vyplňte (data můžete nastavit do šablony):
  • a. Doklad – veden dle číselníku Nastavení číselných řad (*9001),
  • b. Název dokladu – pro snadnější orientaci mezi doklady,
  • c. Datum – datum vytvoření dokladu, defaultně nastavováno na aktuální datum,
  • d. Autor,
  • e. Druh dokladu – výběr ze šablon číselníku Druhy dokladů (*3397),
  • f. Podmnožina stájí – pro výběr určitých stájí,
  • g. Výstup (E-mail, Soubor a Adresář) – dle výběru z Druh dokladu.
 • 4. Pokračujte stisknutím tlačítka Načti pohyby.


 • 5. Otevře se okno Výběr pohybů pro předání. Okno umožňuje výběr jednotlivých pohybu zvířat určených pro hlášení (zaškrtávátky ve sloupci výběr a tlačítky Označ).
 • 6. Vybrané pohyby zvířat potvrďte tlačítkem OK.


 • 7. Okno Nový výkaz pro ÚE nyní obsahuje tabulku s podrobným seznamem pohybů a náhledem dat určených pro výkaz. Pro odeslání dat můžete využít funkce tlačítek E-mail, Soubor a Odeslat(PF).
  • E-mail, Soubor: Odesílání souboru přes email můžete provádět několika způsoby:
   • a. Připojením souboru k odesílané poště v prohlížeči: návod +1285
   • b. Pomocí e-mail klienta (např. Microsoft Outlook): návod +1286
   • c. Zasílání z terminálového serveru: návod +1287
  • Odeslat(PF): Při odesílání hlášení pomocí datových služeb Portálu farmáře jsou data nejdříve ověřena na formální správnost. V případě chyb je odeslání přerušeno a pokus je zaznamenán jako neúspěšný. Pro úspěšné odeslání je třeba vyjmout chybové řádky nebo je opravit v pořízených datech.
   • Pozn.: Pro možnost odeslání dat pomocí webové služby PF je třeba nastavit Login, SZR ID a Klíč (postup jak zjistit potřebné údaje naleznete v návodu +2899.
 • 8. Stiskněte tlačítko OK pro uložení výkazu do databáze programu (pokud pro odeslání dat použijete tlačítko "E-mail" nebo "Odeslat(PF)" okno se automaticky uloží po úspěšném odeslání).
Pozn.: Nevybrané nebo smazané věty budou nabízeny do dalších dokladů. Změny, které nechceme nikdy posílat je potřeba uložit do výkazu a označit (například Neposílat apod.).

Pokračování:

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    04.11.2016    | Článek:    1284    |     www.WinFAS.cz