Článek: 3467 | Naposledy změněno: 25.03.2024

Registrace DPH české firmy na Slovensku - nastavení šablon a generování xml podání

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Finanční modul | DPH 


Tento návod obsahuje nutné nastavení a postup generování xml podání na daňovou správu Slovenska pro české společnosti s tzv. druhou registrací.

Postupy nastavení:

1) Nová pobočka (adresa) na firemní větě

Mimo hlavní adresy firemní věty musí existovat samostatná pobočka pro registraci na Slovensku.

 • Spusťte aplikaci *3000 Číselník klientů
 • Vpravo rozbalte tlačítko Speciality a vyberte možnost Editace firemní věty
 • Tlačítkem Přidej 2 vložte další pobočku (adresu)
 • Na záložce Pobočka doplňte:
  • ID pobočky = SK registrace - [název firmy]
  • DIČ EU = DIČ musí začínat "SK"
  • DIČ FU (SK) = je shodné jako DIČ EU, ale uvádí se pouze číselná část bez "SK"
  • Země přidělení DIČ - vyberte zemi "Slovensko"
   • země, ve které se bude podávat přiznání k DPH
  • Poštovní adresa
 • Na záložce Rozšířené doplňte:
  • Finanční úřad = vyberte finanční úřad, na který bude podáváno přiznání k DPH
  • Měna = EUR
 • Ostatní údaje vyplňte dle potřeby
 • Vše uložte tlačítkem OK

2) Šablona pro zápis dokladů ze země druhé registrace

Pokud pořizujete závazky nebo přijaté zálohy (aplikace *1001) ze země druhé registrace pravidelně, vytvořte si na pořízení samostatné šablony (návod +792), na kterých si uložíte na záložce Ostatní adresu další registrace (viz obrázek). Pokud jste s cizí měnou dosud nepracovali, použijte pro nastavení návod +1009.


Stejný princip je i v případě pořízení pohledávek (aplikace *1002) a daňových dokladů z plateb.

3) Šablona pro fakturaci do země druhé registrace

Platí to stejné, jako v bodě 2., tzn. pokud vystavujete faktury (aplikace *210) do země druhé registrace pravidelně, vytvořte si na pořízení samostatné šablony (návod +792), na kterých si uložíte na záložce Účto plátce DPH (viz obrázek). Pokud jste s cizí měnou dosud nepracovali, použijte pro nastavení návod +1009.


 

4) Generování xml podání DPH na slovenskou daňovou správu

Na podání si vytvořte samostatné šablony (návod +792). Daňové přiznání (daňové priznanie) bude mít typ SK DPH přiznání a kontrolní hlášení (kontrolný výkaz) SK DPH kontrolný výkaz. Generování podání probíhá standardně, jako u podání na českou daňovou správu. Podání se generuje v EUR.


 • Spusťte aplikaci *1098 Podání na daňovou správu
 • Tlačítkem Přidej si vygenerujeme nové podání k DPH (daňové priznanie, kontrolný výkaz)
 • Po vygenerování si přes tlačítko Data uložte podání do XML souboru
 • Nahrajte soubor na slovenskou daňovou správu
Autor:    Ing. KOŠŤÁLOVÁ Lucie    | Posl.změna:    25.03.2024    | Článek:    3467    |     www.WinFAS.cz