Článek: 3412 | Naposledy změněno: 01.12.2023

Zásoby - Změna prodejních cen při příjmu položek

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník |Cenotvorba ve WinFASu


 

Při příjmu v aplikaci *8720 Příjem/výdej lze nastavit funkci pro definici prodejních cen přijímaných položek:

 • Kam?:
  • buď do číselníku položek ZVS (*8718) = cena položková
  • nebo do číselníku základních prodejních cen (*8729) = cena ceníková
 • Jak?
  • pro každou jednu pořízenou položku zvlášť (tzn. okno pro úpravu prodejní ceny vyskočí po pořízení každé položky)
  • nebo hromadně pro všechny pořízené položky po uzavření dokladu (tzn. okno pro úpravu prodejních cen vyskočí při ukončování dokladu příjemky)

Nastavení na položkové šabloně

Podmínkou pro spuštění funkčnosti úprav prodejních cen při příjmu je její nastavení na šabloně pořízení položek.

Postup:

 • v apikaci *8720 Příjem/výdej otevřete pořízení dokladu příjemky a vstupte až do okna pořízení položek
 • pomocí propisovačky načtete úpravu šablony
 • záložka Ostatní
 • vyberte variantu u údaje "Editovat prodejní ceny (příjem)" a uložte OK

 

 • Needitovat = při příjmu položek nebude spuštěna funkčnost pro úpravu prodejních cen
 • Po položce = po pořízení každého jednoho řádku s položkou vyskočí okno pro editaci prodejní ceny právě této položky
 • Na konci dokladu = po uložení a uzavření dokladu příjemky se zobrazí okno pro hromadnou editaci prodejních cen právě pořízených položek dokladu

Změna prodejních cen po položce

Po nastavení této varianty bude WinFAS fungovat automaticky jako při volbě tlačítka Prod. cena.

 • Popis oken pro úpravu prodejní ceny jedné položky, jejich funkčnosti a práce s nimi najdete v návodu +2469.

Hromadná změna prodejních cen na konci dokladu

Tato varianta lze nastavit k pořízení položek při příjmu na sklad - viz popis výše. Anebo lze spustit pro každou příjemku z aplikace *8757 Prohlížení zásobových dokladů - pod šipkou u tlačítka Ostatní:


V obouch případech se zobrazí okno Změna prodejních cen při příjmu:


Popis okna

 • Parametry pro načtení cen
  • číslo dokladu příjemky - ten určí seznam položek pro úpravu
  • volba, zda budete upravovat prodejní ceny na položkách (tj. karta v *8718) nebo na prod. cenách (tj. ceníková cena v *8729)
  • u prodejních cen je pak třeba definovat cenovou hladinu, sklad a měnu
  • Daší značení - lze zobrazit sloupec s dalším značením (na konci)
 • Parametry pro úpravu ceny
  • Obchodní přirážka - držet výši nastavenou na položce (z položky) anebo možnost zadat zvlášť (zadané %)
  • Zaokrouhlení ceny - dle nastavení na příslušené cenové hladině, anebo zde definované
  • Automaticky použít návrh pro novou cenu - výběr z možností, v jakém případě tento návrh využít
 • Parametry pro uložení ceny
  • nové prodejní ceny lze uložit buď jako opravu původní ceny (tzn. přepis) nebo vytvoření nové ceny (tzn. nový řádek)
  • ceny s nebo bez DPH
  • Datum nové ceny - zadává se v případě úpravy prodejní ceny ceníkové (datum platnosti od a do)

Postup

 • po načtení okna hromadné změny prodejních cen vyberte potřebné parametry

Doporuční:

 • v případě, že budete upravovat prodejní ceny na základě stále stejných parametrů, doporučujeme nastavení parametrů uložit do šablony pro usnadnění práce
 • proveďte úpravy nových prodejních cen (měly by být ve sloupci "nová cena")
 • pokud chcete změny vytisknout, lze využít tlačítko Opis změn - zobazíte sestavu:


 • nebo tlačítko Export změn, které zobrazí opis dat nachystaný pro export


 • pro uložení upravených prodejních cen stistkněte Ulož změny (lze ukládat průběžně)
 • Pro uložení a ukončení - tlačítko OK

Zpět na rozcestník Evidence zásob nebo rozcestník Cenotvorby

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    01.12.2023    | Článek:    3412    |     www.WinFAS.cz