Článek: 3326 | Naposledy změněno: 28.04.2023

Evidence spotřeb vozidel - Pořízení

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence vozidel | Mechanizace | Evidence spotřeb (PHM)


 

Pořízení záznamů o spotřebách do evidence vozidel

 • 1. Spusťte aplikaci Evidence vozidel *5801.
 • 2. Klepněte na tlačítko "Spotřeby".
  • Pozn.: Pokud máte na šabloně pořízení nastaveno "Převzít stroj", je potřeba před klepnutím na tlačítko "Spotřeby" vybrat vozidlo na, které budete spotřebu pořizovat.
 • 3. V okně pořízení vyplňte údaje:
  • Hlavička
   • Doklad: Unikátní označení dokladu spotřeby.
    • Pozn.: Měla by být nastavená číselná řada, která doklad automaticky vyplní.
   • Datum spotřeby
  • Výdejní místo
   • Výdejní místo: Místo (sklad) odkud byla položka spotřebována.
  • Stroj
   • Stroj: Vozidlo, na které se položka spotřebovala.
   • Převzít stroj: Po zaškrtnutí se automaticky vybere vozidlo označené v hlavním okně aplikace *5801. Při nastavení do statusu šablony se vozidlo vybere automaticky po otevření okna pořízení.
   • Kombinace klíčů: Klíče, na které se položka spotřebovala (standardně kombinace klíčů vybraného vozidla).
  • Položka
   • Položka: Položka, která je spotřebovávaná.
   • Cena/MJ: Cena položky na měrnou jednotku.
   • Množství: Spotřebované množství položky.
   • MJ: Měrná jednotka spotřeby. Jednotka se automaticky doplňuje dle vybrané položky.
  • Osoba
   • Osoba: Odpovědná osoba za spotřebu položky.
   • Převzít osobu: Po zaškrtnutí se automatiky vybere řidič vybraného vozidla.
  • Import
   • Datum importu: Datum a čas nahrání spotřeby z externího zdroje.
   • Datum poslední úpravy
   • Zdroj: Určení zdroje dat, ze kterého byla spotřeba nahraná.
   • Externí ID: Unikátní identifikace spotřeby z externího zdroje.
 • 4. Pro zadání další spotřeby klepněte na tlačítko "Přidej" a zadejte další záznam spotřeby.
 • 5. Pro uložení klepněte na tlačítko "OK".

Pozn.: Spotřeby je možné zadávat i v rámci úpravy vozidla na záložce "Spotřeby".

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    28.04.2023    | Článek:    3326    |     www.WinFAS.cz