Článek: 3310 | Naposledy změněno: 28.03.2023

Zásoby - Pevné sestavy

Související rozcestníky   | Hlavní rozcestník  | Řízení zásob - rozcestník 


 

Jde o předpřipravené sestavy, u kterých má uživatel minimální možnosti ovlivnit jejich vzhled.

Jedná se především o formulářové sestavy (např. prodejka, příjmový list, převodka, apod.) nebo kontrolní sestavy (např. kontrola párování, neoceněné položky, apod.).

Při spouštění sestavy uživatel zvolí filtrovací podmínky (např. jaké doklady nebo za jaké období se na sestavě mají zobrazit) a zobrazí sestavu pro tisk.

Obecný popis pevných sestav a práce s nimi najdete v návodu +372.

Formulářové sestavy

 • formulářové sestavy slouží zejména pro vzhled dokladů
 • v pořízení *8720 Příjem/výdej jsou nastaveny přímo v šabloně - a ty se tisknou
 • v případě, že některý z dokladů chcete vytisknou v jiném formuláři, než je nastaven
  • můžete využít pevných sestav ve stromě RZ
 • v centrálním manažeru WinFASu - v sekci RZ - doklady:


 • sestavy lze spustit přímo odtud
 • v okně můžete zadat filtrační parametry a přes "Hromadný výběr" vyberete doklady, které chcete vytisknout
  • navíc máte možnost zvolit jeden z existujících formulářů (ty popsaným způsobem upravují hlavní sestavu)
  • např. u sestavy Prodejka:

 

 • příklad prodejka - formulář "dobírka"


Možné důvody k použití

 • Tisknout doklady přes pevné sestavy můžete například, protože:
  • potřebujete doklad vytisknout v jiném formuláři, než běžně používáte
  • potřebujete vystisknout více dokladů současně
  • potřebujete zobrazit doklad v účetních skladových cenách (tj. např. pro auditora - pokud po ocenění nesedí ceny dokladu s účetnictvím)

Kontrolní sestavy

 • některé pevné sestavy jsou ve WinFASu za účelem kontrol
 • v centrálním manažeru WF - v sekci RZ - kontroly:

 

Zpět na rozcestník "Evidence zásob"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    28.03.2023    | Článek:    3310    |     www.WinFAS.cz