Článek: 3238 | Naposledy změněno: 01.12.2022

Mailování/Export - Přiložení souboru z modulu Přílohy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Exporty a importy dokladů | Typy exportu


 

Při vytváření balíčků pro následný export z WinFASu pomocí aplikace *224 je možné tento balíček doplnit o přílohu. Tato příloha musí být v modulu *8800 Přílohy napojena k exportovanému dokladu. Pokud doklad obsahuje více příloh, je možné pomocí Štítků *8815 určit, které přílohy se mají v balíčku odesílat (nastavení je uživatelsky přizpůsobitelné). Příklad využití - e-mailem odesílám fakturu ve formátu PDF a chci k ní automaticky připojit certifikát k danému zboží.

Doklad a jeho příloha

 • Doklad který exportujete musí mít v modulu*8800 Přílohy napojený alespoň jeden soubor přílohy - návod +3204
 • Počet příloh u jednoho dokladu není omezen. Při následném exportu je pak možné exportovat všechny přílohy dokladu, nebo pouze vybrané = označené štítkem - označování štítkem podpsáno v návodu +3205
 • Pro označení může být vybrán nebo vytvořen libovolný štítek. Jedinou podmínkou je, aby se schodoval se štítkem  uvedeným v nastavení v exportu v aplikaci *221 (viz níže).

Nastavení Mailování / Exportu

 • Nastavení se provádí stejně jako u ostatních exportů v aplikaci *221 Členové exportu - návod +3167
  • Nastavte dalšího člena balíčku, který bude v hierarchii podřízený dokladu, ke kterému chcete připojit přílohu.
  • Oblast vyberte podle dokladu ke kterému chcete zobrazit přílohu (Vystavené faktury / Zásoby).
  • Vazbu na nadřízený dokument nastavte "sama na sebe".
  • Typ exportu = Přílohy
  • Parametry - volitelně můžete uvést ID štítku. Pokud ID uvedete, budou k exportu dokladu přiloženy pouze přílohy s tímto štítkem. Štítků je možné uvést více a oddělit je znakem | )

 

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    01.12.2022    | Článek:    3238    |     www.WinFAS.cz