Článek: 2688 | Naposledy změněno: 24.03.2020

Popis aplikace Výroba směsí 

Související rozcestníky |Hlavní rozcestník| Výroba rozcestník |Směsi rozcestník

Prvotní nastavení |Speciální parametry |Popis aplikace Výroba směsí |Pořízení dokladů pro Krmné fondy |Oprava dokladů


 

Postup pro proces začínající výrobou a končící tiskem faktury

 • Po spuštění aplikace *5561 stiskneme tlačítko Přidej.
 • Z menu vybereme činnost, kterou chceme provádět. V našem případě vybereme šablonu Z138B.

 •  
 • Po výběru přejde program do následující dokladové šablony:


 • Vybereme adresu dodání vybraného klienta, stiskneme tlačítko Položky a přejdeme do šablony Spotřeba.
 • Postupně vyplníme pole s údaji:

 • Po stisknutí tlačítka Suroviny si program načte všechny vstupy, které mají jít do směsi.
 • Doplní se, z jakého skladu má být patřičná surovina odebrána.


 • Stiskneme tlačítko Spotřeba.
  • Program načte data do šablony spotřeba.
  • Odečtou se suroviny ze skladu.
  • Může se vytisknout například tento doklad:

 •  
 • Program se zastaví na tlačítku OK.

 • Stiskneme klávesu Enter.
 • Nyní se program vrátí do dokladové šablony:

 • Kurzor svítí na tlačítku Doklad. 
 • Stiskneme klávesu Enter – program na pozadí provede výrobu vybrané(ých) směsí a opět se vrátí do dokladové šablony, kde již bude poznačen nově vytvořený výrobní doklad.

 • Stiskneme klávesu Enter

 • Po stisknutí klávesy Enter se dostaneme až do dokladu výdejky, kde můžeme doplnit dodací list o další položky, či upravit prodejní cenu.
 • Stiskneme tlačítko OK a klávesu Enter.
 • Vytvoří se dodací list

 •  V dalším kroku v našem případě program přes obchodníka vytvoří a vytiskne fakturu.

 • Potom se opět vrátí zpět do aplikace *5561 do šablony pořízení dokladu a poznačí číslo výdejky.

 • Stiskneme klávesu Enter. Výrobní protokol se uloží a program se zastaví na úvodní šabloně aplikace *5561.

Směsi rozcestník

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    24.03.2020    | Článek:    2688    |     www.WinFAS.cz