Článek: 2541 | Naposledy změněno: 10.04.2019

Automatické odesílání faktur (PDF, ISDOC)

Související rozcestníkyHlavní rozcestník | Rozcestník exporty a importyFakturace


 

Ve WinFASu je možné nastavit automatické odeslání faktury při jejím uložení v modulu *210 Obchodník. Toto nastavení se provádí pro každou číselnou řadu (šablonu) zvlášť. Skládá se ze dvou kroků - nastavení šablony a nastavení profilu exportu.

Nastavení šablony v modulu *210 Obchodník

V každé šabloně Obchodníka je možné zvlášť zapnout automatický export dokladů podle nastavení číselníku *215 Exporty. Pokud je tato volba v šabloně zapnuta, pak program při uložení dokladu zkontroluje, zda v číselníku *215 není nastaven pro daného klienta nějaký profil exportu. Pokud nějaké profily najde, provede všechny akce v nich nastavené (např. pokud budete mít  pro klienta nastavené dva profily - odeslání PDF e-mailem a uložební EDI do složky, provede WinFAS oba tyto kroky). Nastavení šablony modulu Obchodník je pospáno v návodu +2537.

Nastavení profilu *215 Exportu

Profil lze nastavit pro konkrétní pobočku klienta, celé IČ nebo všechny firmy v číselníku. Pro každého klienta je možné nastavit více profilů exportu (PDF, ISDOC, EDI) s různými cíly pro výsledný soubor (e-mail, složka). Pokud máte pro daného klietna nastaveno více profilů a zároveň akktivované jejich automatické spuštění v modulu Obchodník (viz výše), pak WinFAS při  uložení dokladu provede WinFAS vždy všechny nastavení pro daného klienta. Postup nastavení profilu najdete v návod +2290.

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    10.04.2019    | Článek:    2541    |     www.WinFAS.cz