Článek: 2290 | Naposledy změněno: 06.04.2020

Nastavení exportů dokladů z WinFASu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Exporty a importy dokladů | IQ sestavy


 

Čísleník *215 Exporty dokladů se používá pro nastavení automatického nebo ručního exportu faktur a skladových dokladů. Cílem exportu může být uložení souboru do složky, nebo jeho automatické odeslání e-mailem na konkrétní adresu, případně všechny adresu určené rolí u kontaktních osob klienta. Seznam dostupných formátů je neustále rozšiřován a níže uvedený výčet formátů a typů dokladů tedy nemusí být kompletní. Pro zjištění všech aktuálně podporvaných formátů kontaktujte pracovníky technické podpory.

Postup - Nastavení uložení souboru do složky

 • Spusťte číselník *215 Exporty dokladů.
 • Stiskněte tlačítko Přidej.
 • ID exportu = vyberte dle potřeby z dostupných formátů (viz návod + 2293)
 • Cíl = složka
 • Cesta k souboru = zadejte lokální nebo síťovou cestu, kam má být uložen výslendý soubor
 • Klient
  • Zde zadáváte klienta, pro kterého dané pravidlo platí.
  • Adresa pobočky - pouze pro doklady zapsané na danou pobočku.
  • Hlavní adresa - pravidlo platí pro všechny pobočky u daného IČ.
  • Firemní věta (0) - pravidlo platí pro všechny firmy.
 • Název souboru = pokud zůstane pole nevyplněno, výsledný soubor bude obsahovat datum a číslo exportovaného dokladu. Je možné také použít uživatelské tagy. Seznam aktuálně dostupných tagů najdete napsaný šedým písmem pod polem Název souboru - např. {ico} {doklad}
 • Šablona IQ sestavy = vyplňujete, pokud je typ exportu IQ sestava ve WinFASu
 • Ostatní parametry (zaškrtátvátka)
  • Sekat po jednom dokladu = potlačí fuknci slučování více dokladů do jednoho souboru
  • Poznačit tisk faktury = poznamená, že byl doklad již exportován (barevné odlišení v seznamu dokladů)
  • Exportovat úhrady u faktur = doklad se vytiskne, jako by na něm nebyly žádné úhrady (využívá se k potlačení informace o odeslání dokladu do EET)
  • Ostatní zaškrtávátka se netýkají exportu do souboru
 • Podmínka
  • Slouží pro zadání složitějíšch podmínek, např. u kterých typů dokladů v zásobách má být vyvoláno
  • Příklad:
   • Objednávka přijatá    sp_n1630f02(pk_n1630__)='N-E'
   • Objednávky vydaná   sp_n1630f02(pk_n1630__)='N+E'
   • Dodací list   sp_n1630f02(pk_n1630__)='Z-E'
   • Příjemka     sp_n1630f02(pk_n1630__)='Z+E'
  • Vysvětlení zkratek ve vzorcích výše
   • N = nezávazná (nedochází ke změně stavu na skladě - objednávky)
   • Z = závazná (dochází ke změně stavu na skladě – příjem / výdej)
   • + = příjem
   • -  = výdej
   • E = externí (pohyb Z/DO firmy)
   • I = interní (vnitrofiremní pohyb – interní objednávka, převod mezi středisky)


Postup - Nastavení pro odeslání souboru e-mailem

 • Spusťte číselník *215 Exporty dokladů.
 • Stiskněte tlačítko Přidej.
 • ID exportu = vyberte dle potřeby z dostupných formátů (viz návod +2293)
 • Cíl = e-mail
 • Mailová adresa
  • Zadání e-mailu - přímo zadáte e-mailovou adresu. Pokud chcete odesílat na více adres najednou, oddělte je znakem ;
  • Zadání role - pomocí tagu zadáte způsob dohledání kontaktního e-mailu
   • {mail.doklad} pokud je na dokladu uvedena kontaktní osoba odběratele, pak z ní bude převzat kontaktní e-mail.
   • {mail.role:Nazev_role} program projde všechny kontaktní osoby uvedené u odběratele a dohledá v nich ty označené definovanou rolí (v příkladu je to údaj Nazev_role). Pokud má tuto roli přiděleno více kontaktních osob klienta, bude e-mail odeslán na všechny zmíněné.
   • {maildo.role:Nazev_role} funkčnost stejná jako u výše uvedené mail.role s rodzílem, že se jedná o odesílání dle dodací adresy.
   • {mail.spojeni} program bude hledat e-mailovou adresu ve spojení na firmu namísto spojení v kontaktních osobách firmy. Spoejní na firmu nalezente v úpravě adresy klienta, tlačítko Spojení.
 • Klient
  • Zde zadáváte klienta, pro kterého dané pravidlo platí.
  • Adresa pobočky - pouze pro doklady zapsané na danou pobočku.
  • Hlavní adresa - pravidlo platí pro všechny pobočky u daného IČ.
  • Firemní věta (0) - pravidlo platí pro všechny firmy.
 • Název souboru = pokud zůstane pole nevyplněno, výsledný soubor bude obsahovat datum a číslo exportovaného dokladu. Je možné také použít uživatelské tagy. Seznam aktuálně dostupných tagů najdete napsaný šedým písmem pod polem Název souboru - např. {ico} {doklad}
 • Šablona IQ sestavy = vyplňujete, pokud je typ exportu IQ sestava ve WinFASu
 • Ostatní parametry (zaškrtátvátka)
  • Sekat po jednom dokladu = potlačí fuknci slučování více dokladů do jednoho souboru
  • Poznačit tisk faktury = poznamená, že byl doklad již exportován (barevné odlišení v seznamu dokladů)
  • Zobrazit e-mail před odesláním 
  • Exportovat úhrady u faktur = doklad se vytiskne, jako by na něm nebyly žádné úhrady (využívá se k potlačení informace o odeslání dokladu do EET)
  • Ostatní zaškrtávátka se netýkají exportu do souboru
 • Parametry zprávy
  • Předmět - bude uvedeno v kolnce Předmět e-mailu
  • Text mailu - bude uvedeno v těle zprávy

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    06.04.2020    | Článek:    2290    |     www.WinFAS.cz