Článek: 2442 | Naposledy změněno: 12.08.2019

Zásoby - Založení holdingových položek - lokální firma

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník


 

 • Tento návod slouží pro práci s číselníkem položek v systému WinFAS v rámci lokálních firem holdingu.  

1. Číselník položek

1.1. Správce holdingových položek

 • Každý holding si určí svého správce, který provádí ve firmě zvolené pro údržbu holdingových položek zakládání nebo následnou úpravu položek v aplikaci *8718 Číselník položek ZVS - buď vytvořením nebo vygenerováním.
 • Činnosti správce jsou popsány v návodu Práce s holdingovými položkami.
 • Položky vygenerované správcem ve firmě zvolené pro údržbu číselníku položek v lokálních databázích jsou následně vyreplikovány do lokálních firem, kde si ostatní uživatelé založí položky ve svých lokálních databázích - dle tohoto návodu.

1.2Typy holdingových položek

Jedinečná holdingová položka

 • smíte ji při zakládání položek použít pouze jednou (WinFAs ji znovu nenabídne k výběru).
 • u jedinečné položky nelze měnit hlavní název.

Doplňková holdingová položka

 • nabízí se k založení opakovaně.
 • vpisujete doplněk ke
 • pokud Vám ve Vaší firmě stačí pouze jedna položka → v předvyplněném kódu položky stačí smazat pomlčku a položka může zůstat stejná jako holdingová - není nutné dopisovat doplněk. 

1.3 založení nové položky

Novou položku zakládáme v *8718 Číselník položek ZVS dle níže popsaného postupu:

1. Spustíte aplikaci *8718 Číselník položek ZVS.

2. Stisknete tlačítko Přidej.

3. Systém otevře kartu "Nová položka" a přejde na pole s názvem "Holdingová položka".

 • Zde vyberete požadovanou položku v KUKu holdinogvých položek nebo zadáme číselný kód holdingové položky.


4. Výběr potvrdíte tlačítkem Enter.

5. Údaje položky na kartě "Základní údaje" se automaticky předvyplní dle holdingové položky.

6. Změnit si můžete pouze povolené údaje:

 • pokud se jedná o JEDINEČNOU holdingovou položku, smíte změnit:
  • sazbu DPH
  • MJ
  • Účetni skupinu (pouze, pokud v KUKu máte k výběru více US)


 •  Pokud se jedná o DOPLŇKOVOU  holdingovou položku → kurzor vám skočí na konec kódu položky, kam vepíšte doplněk
   
  a dále smíte změnit:
  • Název položky
  • Sazbu DPH
  • MJ
  • Účetni skupinu (pouze pokud v KUKu máte k výběru více US)


7. Uložíme tlačítkem "OK".

UPOZORNĚNÍ:

Správnost následujících údajů si při zakládání položky vždy pečlivě zkontrolujte (rozhodnutí použití je na Vás):

 • sazba DPH
 • účetní skupina

Pokud správce změní název na JEDINEČNÉ holdingové položce, tato změna se v každé firmě, kde je položka použita propíše  až na kartu položky v *8718 Číselník položek ZVS a název se změní i na všech dokladech a všech sestavách bez Vašeho vědomí.

Pokud při zakládání položek nenajdete v číselníku položku odpovídající Vašim požadavkům - musíte o její založení požádat správce holdingových položek.

 

1.4 Založení nové položky kopírováním

Novou položku můžeme založit i kopírováním:

 1. Spustíme  aplikaci *8718 Číselník položek ZVS
 2. Stiskneme tlačítko Kopíruj
 3. Otevře se předvyplněná karta položky
 4. Vstupte na záložku "Obaly, klasifice" a zvolte novou holdingovou položku
 5. Dále postupujte od bodu 4. kapitoly 1.3 tohoto návodu.

DOPORUČENÍ:

 • Pro rychlejší založení položky používajte talčítko "Přidej".
 • Tlačítko "Kopíruj" je vhodné využívat pouze ve specifických situacích -např. kvůli velkému množství naplněných dat u položky, které chcete zkopírovat - poznámky, vlastnosti, rozměry a  ostatní specifické údaje.

POZOR!

 • Při zakládání položky tlačítkem "Přidej" ale i tlačítkem "Kopíruj" - pokud je rozdílná RMJ a HMJ → musíte pokaždé nastavit převodní vztah mezi těmito jednotkami !!! 
  • program Vás na to upozorní a neumožní  položku uložit.
  • Více informací najdete v návodu +2437 Holdingová měrná jednotka.

 

Parametrický KUK holdingových položek

 • nabídka holdingových položek v KUKu je omezena parametry 
 • jejich defaultní nastavení odpovídá seznamu položek, které jsou dostupné k provázání:


 • tzn. uživatelé při založení nové položky v lokální firmě vybírají ze seznamu platných holdingových položek, které lze navázat (tedy nenabízí se již navázané jedinečné)
 • při prokliknutí tl. Parametry v KUKu je možné jednorázově upravit/zafiltrovat výběr položek
 • trvale nastavit parametry KUKu na holdingové položky lze v šabloně pořízení položek - záložka KUKy


 • POZOR! poslední volba ale při pořízení položky bude vždy definována jako "vhodné k navázání", změnit lze v režimu úprav

Upozornění:

 • parametry KUKu pro holdingové položky NEDOPORUČUJEME měnit opoti defaultnímu nastavení

Příloha

Kontrolní sestavyv IQ Položky ZVS

 • stiskneme tlačítko pro holdingové sestavy
 • zobrazí se seznam přednastavených šablon


Z02 Zaholdingované položkyZ03 Nezaholdingované se stavem

- zobrazí položky, na kterých je stav a neproběhlo na nich zaholdingování.


- pokud se nám zobrazí prázdná sestava = zaholdingování proběhlo u všech položek, které mají stav na skladě.


Z04 Nezaholdingované položky vše

- zobrazí všechny položky, na kterých neproběhlo zaholdingování


- pokud se nám zobrazí prázdná sestava = zaholdingování proběhlo u všech položek.,


Z05 - Převodní vztah mezi RMj a HMJ

- zobrazí vztah mezi RMj a HMJ, pokud je zadán.Z06 Vyřazené holdingové položky

- zobrazí všechyn holdingové položky, které mají ukončenou platnost.Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    12.08.2019    | Článek:    2442    |     www.WinFAS.cz