Článek: 2437 | Naposledy změněno: 12.08.2019

Zásoby - Holdingová měrná jednotka

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob - rozcestník | Práce s více MJ ve WinFASu


 

Tento návod slouží pouze pro potřeby firem z holdingu.

 • Holdingová měrná jednotka (dále jen HMJ) je třetí typ měrné jednotky
 • Cílem HMJ je:
  • možnost zobrazit reporty napříč všemi firmami holdingu ve stejných MJ
  • využití HMJ pro komunikace inter-company (např. přes různé formáty exrpotů/importů)

Upozornění:

 • HMJ jsou pro firmy holdingu dané - nelze je uživatelsky změnit v jednotlivých lokálních firmách
 • Pokud potřebujete zavést novou měrnou jednotku, musíte požádat o založení správce číselníku *8006.
 • Tato jednotka je nastavena na položce v holdingovém číselníku *8775:


 • Na kartě položky je HMJ zobrazena na záložce "Obaly, klasif.":


Funkcionality HMJ

 • Podmínkou pro to, aby HMJ zafungovala pro výše zmíněné účely, je:
  • nastavení převodu mezi RMJ (viz návod +2384) a HMJ na každé položce, u ktesé se HMJ s RMJ neshoduje
  • nastavení je nutné provést na jednotlivých firmách holdingu
  • logika převodu mezi RMJ a HMJ je stejná, jako převod mezi RMJ a druhou MJ (viz návod +2385)

Postup pro zadání převodu na HMJ při zakládání nové položky

 • v šabloně pořízení položek je možné nastavit kontrolu:
  • pokud se RMJ nerovná HMJ, WinFAS nedovolí novou položku uložit, dokud uživatel nezadá převodní vztah těchto MJ (dle postupu níže)

                   

 • výjimka: obecně známé převody - hmotnostní, objemové, délkové, atd.

Postup:

 • Pokud se Vaše RMJ liší od HMJ, musíte nadefinovat převodní vztah mezi těmito jednotkami
  • jestli se jedná o obecně známý převod - nic nezadáváte (WinFAS přepočte sám dle obecných převodů v *8098 Převodníku jednotek)
  • pokud má položka hmotnostní (kg, t, aj.) holdingovou MJ - můžete zadat pouze hodnotu do pole pro "netto hmotnost" na kartě položky
  • jinak zadáte převod mezi jednotkami na kartě položky (tlačítko "Převod MJ") nebo v číselníku *8723 Převody měrných jednotek ZVS

Zpět na rozcestník "Práce s více MJ ve WinFASu"

Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    12.08.2019    | Článek:    2437    |     www.WinFAS.cz