Článek: 2385 | Naposledy změněno: 12.08.2019

Zásoby - Využití více MJ

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | Práce s více MJ ve WinFASu


 

Základní princip fungování MJ a RMJ ve WinFAS, viz návod +2384

Příklady využití více měrných jednotek pro jednu položku

 • za účelem příjmu a výdeje v jiné měrné jednotce (=pořizování dokladů) a následného tisku na pevné sestavy dokladů
 • za účelem sledování stavu na položce v jiné MJ v IQ sestavách
 • pro export na e-shop a nabízení zákazníkům v jiné MJ než RMJ

Nastavení druhé MJ

 • RMJ je možné převádět na různé jiné MJ
 • pro pořizování v jiné MJ je třeba nastavit převodní vztah pro každou položku


Nastavení převodu MJ

1  Aplikace *8718 položky ZVS → karta položky ZVS →tlačítko UPRAV → tlačítko PŘEVODY MJ


2 Číselník *8723 - Převod měrných jednotek ZVS 

 • tento číselník se otevírá v pořízení při převodu MJ z karty položky.


 •  zadaný převodní vztah se tedy oběma popsanými postupy uloží do číselníku *8723 Převod měrných jednotek ZVS.
 • pro druhou - převáděnou měrnou jednotku je možné zadat váhu brutto (využití pro další výpočty). Váhu brutto lze zadat pouze pro převod RM položky, pro kterou je na kartě položky uvedena váha brutto, jako MJ brutto váhy převedené jednotky je použita ta z karty položky.

VYJÍMKA:

U obecně známých převodů MJ (např. hmotnostní, délkové, obejmové apod.) není nutné zadat převod na každou položku samostaně, ale stačí založit v číselníku *8098 Číselník převodníku jednotek.

→ v tomto případě bude možné vždy položky , které mají RMJ z tohoto převodníku, pořizovat v jiných MJ stejné skupiny. 


Kontroly chybných převodů MJ

 • pokud z nějakého důvodu nastane nastavení nesmyslného převodu MJ (např. 1 ks = 100 ks, 1 m = 1m, apod.), WinFAS na chybu upozorní a nepustí dál:


 • kontrola zafunguje jak v číselníku *8723 Převod měrných jednotek ZVS, tak při úpravách převodů z číselníku *8718 Položky ZVS
 • problém může vzniknout i změnou referenční měrné jednotky
  • tj. díky změně nastane nesmyslný převod
  • pak systém upozorní chybou, kterou je nutné opravit:


Zpět na rozcestník "Práce s více MJ ve WinFASu"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    12.08.2019    | Článek:    2385    |     www.WinFAS.cz