Článek: 2329 | Naposledy změněno: 06.06.2018

Import ISDOC - import do závazků

Související rozcestníkyHlavní rozcestník | Rozcestník exporty a importyFakturace | Zásoby


 

Vyvolání okna importů

 • Z aplikace Závazky
  • Spusťte aplikaci *1001 Závazky
  • Vyberte šablonu 1 - Zápis závazků
  • Stiskněte tlačítko Import
  • Z nabídky vyberte možnost ISDOC a potvrďte OK
  • V okně importů vyberte nastavenou šablonu importů
 • Přímé vyvolání okna importů

Provedení importu

 • Postup se skládá ze 3 kroků Načti > Připrav > Ulož • Tlačítko Načti
  • Načte data ze Vstupního adresáře do záložky ZDROJ.
  • V záložce ZDROJ poklepáním na číslo dokladu zobrazíte originální ISDOC soubor
   (stejným způsobem funguje tlačítko Náhled).
  • Ve sloupci šablona můžete změnit šablonu pořízení dokladu, která bude použita pro import. Tato šablona mimo jiné ovlivňuje cílovou účetní knihu a číslo dokladu.
  • Zatrhněte doklady, které chcete připravit k importu.
   Pokud používáte bezplatnou verzi pro importy po 1 dokladu, musíte nejdříve na záložce Parametry importu vybrat Soubor ve vstupním adresáři (soubor ISDOC, který chcete načíst). Následně stiskněte tlačítko Načti.
 • Tlačítko Připrav
  • Připraví data k importu a naplní je do záložky CÍL.
  • Poklepáním na číslo dokladu (nebo tlačítkem Edit) otevřete okno úprav dokladu. Zde můžete upravit nebo doplnit data načtená ze souboru ISDOC (např. chybějící kódy DPH, SKP kód, …).
  • Zatrhněte doklady, které chcete předat do závazků.
 • Tlačítko Ulož
  • Předá doklady do okna pořízení dokladů (např. *1001 Závazky).
  • S doklady můžete pracovat běžným způsobem, jako byste je pořídili ručně.
  • Tip: Pokud se vám chybně přebírá hodnota variabilníého symbolu, může to souviset s nastavením vzorce na výpočet VS z dokladu protistrany. Řešení naleznete v návodu +1837.
  • V případě, že export obsahoval klasifikaci, fakturační položku či holdingovou fakturační položku, předá se informace do importu. Zobrazení pod tlačítkem Parametry.
  • Závazky uložte tlačítkem OK.
  • Po uložení budou ISDOC soubory přesunuty do Adresáře pro zpracované soubory.
  • Nyní je import je kompletní.

Pokud při přípravě položky nastane chyba

 • Záložka CÍL

 • Chyba - v importu nelze pokračovat.
  • Červeně podbarvené + ikona zákazu.
  • Doklady budou z importu vyřazeny.
  • Automaticky se přesunou do složky Adresář pro chybné soubory. Po odstranění chyby můžete z této složky soubor kdykoliv překopírovat zpět do Vstupního adresáře a provést opětovný import. Kopírování provádějte mimo WinFAS - v souborovém manažeru.
  • Poklepáním na číslo dokladu se zobrazí důvod vyřazení - o jakou chybu jde.
 • Neúplné informace - v importu lze pokračovat.
  • Žlutě podbarvené + ikona otazníku.
  • Je možné pokračovat v importu, chybějící údaje musíte ale doplnit ručně.
  • Doplnění chybějících údajů můžete provést ihned vybráním řádku s chybou a stiskem tlačítka Edit nebo až dodatečně v okně pořízení dokladů, do kterého se doklady naimportují tlačítkem Ulož.
  • Klepnutím na číslo dokladu zjistíte chybějící informace.
 • Položka je v pořádku
  • Ikona zelené zatrhávátko.
  • Doklady budou normálně importovány.

Ruční přerušení importu

 • V záložce Připrav - stiskem tlačítka Reset
 • V záložce Uprav - stiskem tlačítka Reset
 • V okně pořízení dokladu (např.*1001 Závazky) - tlačítkem Storno (opustit okno bez uložení)

Ruční odstranění souborů pro import

 • Pokud se ve složce se soubory nacházejí doklady které nechcete z nějakého důvodu importovat, můžete je odstranit.
 • Otevřete aplikaci *217
 • Stiskněte tlačítko Načti
 • Vyberte doklad, který chcete odstranit (kurzor na řádek, nebo zatrhnout).
 • Stiskněte tlačítko Odstraň
 • V dialogovém okně vyberte jednu z možností
  (složky pro přesunutí jsou nastavené na záložce Parametry importu)
  • Přesunout mezi zpracované soubory
  • Přesunout mezi chybné soubory
  • Vymazat
 • Potvrďte tlačítkem OK
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    06.06.2018    | Článek:    2329    |     www.WinFAS.cz