Článek: 2328 | Naposledy změněno: 20.03.2019

Import ISDOC - nastavení importní aplikace

Související rozcestníkyHlavní rozcestník | Rozcestník exporty a importyFakturace | Zásoby


 

Co musíte připravit před vlastním nastavením

 • Funkční šablonu pro ruční zápis dokladů včetně knihy a číselné řady. Šablona také musí obsahovat nastavení pro údaje, které soubor ISDOC neobsahuje/nedoplňuje (např. datum zápisu dokladu, datum povolení platby, …).
  • V případě importu závazků jde o šablonu pořízení v aplikaci *1001.
  • V případě importu pohledávek jde o šablonu pořízení v aplikaci *1002.
 • Složky/adresáře pro umístění souborů ISDOC
  • Vstupní adresář - zde budou umístěny soubory, které importujete
  • Zpracované soubory - sem se přesunou soubory po úspěšném importu
  • Chybné soubory - sem se přesunou soubory, které skončí chybou při importu
  • Protokol - zde se ukládají soubory protokolů zpracování (nepovinné)
 • Nainstalujte si čtečku souborů ve formátu ISDOC. Instalaci spustíte klepnutím na tlačítko ISDOC v aplikaci *217 nebo po klpenutí na odkaz www.isdoc.org/isdocreader/download/cz.

Nastavení importu

 • Uvedeno na příkladu importu do aplikace Závazky. Import pohledávek probíhá obdobně.
 • Spusťte aplikaci *217 Importy dokladů.
 • Založte si novou šablonu a uložte ji.
 • Vyberte si šablonu, kterou chcete nastavit.
 • Přejděte na záložku Parametry importu.

 • Nastavte ZDROJ
  • Formát / Zpráva
   • ISDOC
  • Filtr
   • Nepovinný údaj
   • Do záložky Zdroj se vždy načítají všechna data ze složky Vstupní adresář, která odpovídají zvolenému formátu. Filtr nastavujete, pokud chcete nabídnutá data dále filtrovat (např. zobrazit pouze doklady v EUR).
   • Např. lower(c0002kodmz) = 'eur'
   • Filtry obvykle nastavují pracovníci OK v průběhu implementace.
 • Nastavte CÍL
  • Zpráva
   • Vyberte, do jaké aplikace provádíte import (např. Závazky).
  • Šablona
   • Vyberte šablonu pořízení dokladů ve vybrané aplikaci.
   • Tato šablona se automaticky předvyplní ke všem importovaným dokladů.
   • V průběhu importu je možné vybrat jinou šablonu.
  • Co s novým klientem
   • ...pokud není k dispozici v číselníku klientů ve WinFASu
   • Automaticky založit podle importního souboru
   • Ruční pořízení – nezakládat, klient musí založit ručně
  • Jak identifikovat klienta
   • Podle čeho dohledat klienta v číselníku WinFASu
   • IČ nebo GLN kód
  • Co s novým BÚ
   • Bankovní účet - pokud není u klienta ve WinFASu
   • Automaticky založit – založí se podle hodnoty v ISDOC
   • Ruční pořízení – musí založit uživatel ručně v editaci Cíle nebo v Závazcích
  • Jak identifikovat BÚ
   • Dle klienta + BÚ
   • Dle klienta
  • Co s novou položkou
   • Funkce se zatím nepoužívá
  • Jak určit DPH
   • Soubory ISDOC neobsahují kódy DPH. V tomto nastavení určíte, jaké kódy DPH má program automaticky doplňovat pro jednotlivé sazby DPH v souboru ISDOC.
   • Nejpoužívanější kód
    • Automaticky doplní kód DPH, který je pro danou sazbu nejčastěji používán (vychází z dokladů zapsaných ve WinFASu). Vhodné spíše pro jednoduché firmy využívající minimum kódů DPH.
   • Ruční pořízení
    • Kód DPH musí uživatel při importu vždy vyplnit ručně.
   • Podle nastavení 0|Z|S…
    • Doporučujeme
    • Zde nastavíte konkrétní kódy DPH pro jednotlivé sazby.
    • Klepnte na ikonu žluté obálky. Násleďně doplňte kódy DPH pro vámi používané sazby.
    • Nezapomeňte nastavení uložit do šablony! Nestačí stisknout tlačítko OK. Musíte na níže uvedený řádek klepnout pravá myš / šablona / hodnota


    • V případě fakturace mezi tuzemskými plátci v cizí měně je možné nastavení kódu DPH pro haléřové rozdíly vznikající kurzem
 • Nastavte OSTATNÍ
  • Režim = dialog
  • Cesty k souborům = viz odstavec nahoře Co musíte připravit před vlastním převodem
  • Jak logovat = Status bar (hláška)
  • Mód importu = symetrický
  • Import klasifikace = klasifikace obsažena v souboru ISDOC se naimportuje do tabulky fakturačních položek*
  • Import holding.položek = položky obsažené v importovaném souboru se naimportují do tabulky fakturačních položek*

 * Fakturační položky u závazků poskytují informace obsažené na daňovém dokladu dodavatele, jako je např. číslo objednávky, dodací list, položky dokladu, cena za 1 MJ, množství a další.

Provedení importu

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    20.03.2019    | Článek:    2328    |     www.WinFAS.cz