Článek: 2236 | Naposledy změněno: 08.08.2018

Kontrola na účetnictví

Provádíme vždy až po vytvoření spojováku z majetku. Obecný návod na vytvoření spojováku naleznete  v návodu +1117.

Na co vše se dívat při kontrole majetku s hlavní knihou:

 1. Sedí počáteční stav majetku (oprávek) aktuálního roku s konečným stavem majetku (oprávek) minulého roku?
 2. Sedí na sebe majetkové (oprávkové) účty v hlavní knize a sestavě kontroly na účetnictví?
 3. Sedí pořizovací ceny zařazených majetků s částkami v účetnictví (pořizovací účty)?
 4. Nezůstal někde nějaký nezaúčtovaný doklad? Může nastat v případě, že byl majetek zařazen do majetku až po vytvoření spojováku – majetek v tomto případě není zaúčtován.
 5. Není nakoupený majetek zařazen pod pohybem, který neúčtuje (např. PS)? V tomto případě je třeba projít majetky zařazené v aktuálním roce a zjistit, jakým pohybem se pořídily do evidence majetku. Způsob účtování všech pohybů je možné ověřit ve Tvorbě účtů *8014.

Existují dva způsoby kontroly:

 1. Ruční porovnání sestavy IQ kontrolní pohledy MAJ se sestavou z Hlavní knihy.
 2. Automatické porovnání dat pomocí IQ Porovnávače dat.

1. Ruční porovnání sestavy IQ Kontrolní pohledy MAJ se sestavou HK

 

Pracuje se s těmito sestavami:

 • Hlavní kniha (*ÚD - Účetní data)
 • IQ kontrolní pohledy MAJ

Sestavu IQ kontrolní pohledy MAJ porovnáváme se sestavou z Hlavní knihy.

Kontrola se provádí na:

 • Majetkových účtech - porovnáváme počáteční stavy, obraty a konečné stavy
 • Pořizovacích účtech 111800, 041 a 042

Hlavní kniha

Otevřete si aplikaci *ÚD - Účetní data a zvolte šablonu Hlavní kniha. Tato šablona ukazuje PS, obraty a KS majetků i obratů za vybrané období.

Na kartě Strana 1 si omezte období datumem do posledního dne kontrolovaného měsíce aktuálního roku. Datum OD zadávejte k 1.1. aktuálního roku, ale může zůstat i prázdné. Datum DO si omezíte data pouze pokud provádíte kontrolu na účetnictví zpětně - již existují data za další měsíce. Do datumu DO se vyplní poslední den kontrolovaného měsíce. Dále si data omezte podle účtů např. pro DM si omezíte účty od 0 do 0.


IQ kontrolní pohledy MAJ

V sestavě IQ kontroní pohledy vybereme šablonu Kontrola na účetnictví.

Pokud šablonu 1 Kontrola na účetnictví nemáte, můžete si ji importovat z webu. Obecný návod pro import šablon z webu naleznete v návodu +482.

Tato šablona zobrazuje PS, obraty a KS majetku i oprávek za období. Sestavu si časově omezte na období od 1.1. aktuálního roku do posledního dne měsíce, pro který provádíte kontrolu na účetnictví.

V šabloně je přednastavené zobrazení všeho majetku kromě DDMN. Pokud byste chtěli zobrazovat i DDMN, stačí zrušit negaci druhu majetku.


Příklady:

 

1. Kontrola DM

Sestava IQ kontrolní pohledy (Kontrola na účetnictví) je omezena datumem od 1.1.2016 do 31.5.2016, zobrazuje všechen majetek kromě DDMN. Hlavní kniha je omezena datumem do 31.5.2016 a na nulové účty. Kontrolujte podle barevně odlišených rámečků.Pokud některé účty při kontrole nesedí:

V šabloně Kontrola na účetnictví si zadáte konkrétní nesedící účet do pole účetní skupiny* a zaškrtnete si inventární číslo a název majetku. V případě více nesedících účtů lze přes záložkový filtr vyfiltrovat tyto účtyZáložkový filtr naleznete v horní liště po stisknutí tlačítka Data
Přes součtovou sestavu si poté upravíte řazení a sestavu vytisknete.

V Hlavní knize si na kartě Strana 1 zadáte číslo konkrétního nesedícího účtu a na kartě Strana 2 si zaškrtnete doklad účetní knihy, doklad účetního deníku (číslo úč. deníku odpovídá inv. číslu majetku), celá (vedle tlačítka Poznámka) a poddoklad. Jednotlivé položky hlavní knihy porovnáváte s položkami v sestavě kontroly na účetnictví.

2. Kontrola pořizovacích účtů

Hlavní knihu si omezte na účet např. 111xxx (pořizovací účet DDMN) - do políčka Účet OD a Účet DO vložíte stejné číslo účtu. Stejný postup platí pro pořizovací účty 041 a 042.

3. Kontrola DDMN

Nejlépe kontrolujte ihned při pořízení, zda se oprávky (odpisy) rovnají pořizovací ceně. Pro kontrolu DDMN si můžete nastavit šablonu v IQ Majetku takto:

 • Na kratě Základní si zadáte poslední den měsíce, za který kontrolujete majetek
 • Omezíte si druh majetku na DDMN (pozor, aby nebyla zaškrtnuta negace druhu majetku)
 • Zaškrtáte si tyto sloupečky (modré údaje):
  • Inventární číslo, Název majetku zkrácený, PC k datu (vyř=0) a Kód účetní skupiny
 • Na kartě Odpisy si zvolíte Druh odpisů (účetní i daňový) a zaškrtáte si Odpisovou cenu, Oprávky a ZC u obou. 

2. Automatické porovnání dat pomocí IQ Porovnávače dat.

 

Pomocí IQ Porovnávače lze jednoduše kontrolovat stav majetku na účetnictví v jedné sestavě. Tím odpadá složité porovnávání údajů ze dvou různých sestav.
Před tím je ale nutné provést import potřebných šablon do IQ sestav. Šablony jsou dostupné na našem webu a lze je tudíž pohodlně importovat. Stačí v každém z níže uvedených IQ najet do Správy šablon a klepnout na černou šipku u tlačítka "Import" a vybrat možnost "z Internetu". Obecný návod pro import šablon z webu naleznete v návodu +482.

     1. IQ Kontrolní pohledy MAJ (2233 - Šablony - Majetek - IQ kontrolní pohledy MAJ)

       

     2. IQ pohled na účetní data (2240 - Šablony - IQ účetní data - Kontrola majetkových účtů)

       

     3. IQ Porovnávač dat (3102 - Šablony - IQ Porovnávač dat (MAJ))

       

Postup provedení porovnání dat:

 1. Spusťte IQ Porovnávač, ve kterém by již měly být naimportovány dvě šablony:
  1. pro kontrolu stavu majetku
  2. pro kontrolu stavu oprávek


      2. Spusťte sestavu 1 Majetek x Účto - Stavové
      3. Klepněte na tlačítko "Sestava".
      4. Zobrazí se sestava:
          Názvy jednotlivých slopců jsou popsány tak, že v závorce je vždy uvedeno, zda-li se jedná o hodnotu z majetku (MAJ)
          nebo hodnotu z účetnictví (HK). Mezi jednotlivými hodnotami slopců PS, obrat MD, obrat DAL se zobrazuje výsledek
          porovnání. Poslední slopec pak zobrazuje sumární výsledek.


Sestava IQ kontrolní pohledy (Kontrola na účetnictví) je omezena datumem od 1.1.2022 do měsíce předchozího než je aktuální a zobrazuje všechen majetek kromě DDMN a DDNN. Hlavní kniha není omezena datumem a zobrazují se nulové účty. 

Mohlo by vás také zajímat:

Zpět na rozcestník účtování majetku

Zpět na rozcestník majetku

Autor:    Ing. KOŠŤÁLOVÁ Lucie    | Posl.změna:    08.08.2018    | Článek:    2236    |     www.WinFAS.cz