Článek: 2161 | Naposledy změněno: 18.10.2018

Pojmy a výčet možností tvorby ceny | PC = skladová cena | PC = skladová cena + přirážka skladu | PC = skladová cena + marže | PC = cena položková | PC = cena ceníková | Pevná cena a způsob hledání ceny v programu | Způsoby slevy | Nastavení pro pořizování dokladů

Cenotvorba - pojmy a možnosti

Vysvětlení pojmů

 • Prodejní cena je cena položky uvedená na výdejním dokladu.
 • Rozdíl prodejní ceny a ceny skladové uváděný v penězích=MARŽE nebo OBCH. PŘIRÁŽKA.
 • Rozdíl vyjádřený v procentech lze počítat dvěma způsoby:
  • Zdola:
   • Skladová cena je 100%.
   • Prodejní cena = skladová cena + x% OBCH.PŘIRÁŽKA --> ke skladové ceně jsem si přirazil x%.
  • Shora:
   • Prodejní cena je 100% = x% MARŽE.
   • Z prodejní ceny mohu dát slevu až x%.

Možnosti tvorby prodejní ceny

Zdroje

 • Skladová cena.
 • Skladová cena + % skladová (vnitro) přirážka.
 • Skladová cena + % marže z číselníku položek.
 • Prodejní cena položková z číselníku položek.
 • Prodejní cena ceníková z číselníku prodejních cen.
 • Prodejní cena zadaná ručně.

Volba zdroje

 • Volbu zdroje prodejní ceny lze provést v šabloně pořízení položek v záložce Ostatní:


Potup hledání ceny v programu

 • Při hledání cenyprogram vždy postupuje od nejvyšší úrovně (cenová hladina) k úrovní nejnižší (skladová cena).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět na rozcestník "Cenotvorba ve WinFASu"

Autor:    Ing. Major Bohuslav    | Posl.změna:    18.10.2018    | Článek:    2161    |     www.WinFAS.cz