Článek: 2137 | Naposledy změněno: 18.10.2018

Zásoby - Výdej - automatický výběr šarží

Šarže - Nastavení a pořizování dokladů | Zobrazení v IQ sestavách | Výdej, automatický výběr šarží | S/N - Nastavení a pořizování dokladů


  • Pro výdej lze nastavit program tak, aby se po zadání množství automaticky vybraly k dané položce šarže počínaje nejstarší šarží.

Nastavení

  • V šabloně pořízení v záložce Ostatní do okénka Maska gener.šarží napíšeme slovo automat a uložíme tlačítkem OK


Výdej

  • Nyní, po zadání množství, program automaticky vybere šarže podle „stáří“ uložení aniž by nás vyzval k vyplnění šarže
    • V našem případě jsme měli na skladě tuto položku s těmito šaržemi

 

  • Po automatickéme výběru 5ks program nejdříve vybral 3ks na šarži 121016 a zbytek množství vzal ze šarže 131016


  • Na skladě nyní zbývá


Zpět na rozcestník "Šarže v zásobách"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    18.10.2018    | Článek:    2137    |     www.WinFAS.cz