Článek: 2135 | Naposledy změněno: 18.10.2018

Zásoby - Šarže - nastavení a pořizování dokladů

Šarže - Nastavení a pořizování dokladů | Zobrazení v IQ sestavách | Výdej, automatický výběr šarží | S/N - Nastavení a pořizování dokladů


 • Některé obchodní firmy, které obchodují například s potravinami, musí k položkám podle zákona přiřadit tzv. šarži

Nastavení šarže

 • To, že se má šarže u dané položky sledovat, se nastaví v aplikaci *8718 Položky ZVS v záložce Další údaje (viz obr.)


 • Rozbalovátkem vybereme z menu Šarže
 • Pro tisk šarže na DL a případně na faktuře zatrhneme "Tisk na dod.list"

Pořizování dokladů

Příjem

 • Při pořizování příjmu na sklad nás program po zadání množsví vyzve k vyplnění šarže


 • Pro uložení stiskneme tlačítko OK
 • Na příjemce se pak zobrazí informace o šarži


 • V našem případě jsme naskladnili 20 ks ve dvou šaržích

Výdej

 • Při výdeji ze skladu po zadání množství nás program vybídne k výběru šarže a zadání použitého množství této šarže


 • V našem případě jsme z jedné šarže vydali 7 ks a z druhé 3 ksOprava dokladu

Upozornění
 • Pokud potřebujete u položky, u které se sleduje šarže, opravit množství, ať už celkové nebo jen u šarží, potom postupujte takto:
 • Položku smažte (tlačítko Smaž)
 • Zadejte položku znovu (tlačítko Přidej)

 

Zrušení dokladu

 • Výdejku lze zrušit bez problému.
 • Při zrušení příjemky program napíše upozornění (viz orbázek) a neumožní doklad zrušit.


Zpět na rozcestník "Šarže v zásobách"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    18.10.2018    | Článek:    2135    |     www.WinFAS.cz