Článek: 2123 | Naposledy změněno: 22.11.2018

Autorizace objednávek z e-shopu

 • Před tím, než začnete vyřizovat objednávky z e-shopu v Řízení zásob (*8720), je nutné provést jejich autorizaci a zpracovat je do tzv. předobjednávek
  • Tzn.: provedením autorizace odešlete na e-shop informaci o tom, že objednávka byla převzata ke zpracování a zároveň ji uložíte do aplikace *8767_Přehled před-objednávek:


 • V přehledu před-objednávek najdete nejen údaje dané objednávky, ale také stav objednávky (zda již byla nebo nebyla dokončena – zpracována v řízení zásob)
  • Aplikace je dobrá pro kontroly objednávek z e-shopu
  • D = dokončen, N = nedokončen
 • Krok autorizace objednávky je nutné provést pro to, abyste objednávku importovali do WinFASu a mohli ji zpracovat

Postup autorizace objednávek

 • K autorizaci slouží v aplikaci *8776 tlačítko Objednávky:


 • V okně je zobrazen seznam objednávek ke zpracování spolu s některými údaji objednávky (datum, číslo, klient, poznámka, měna, způsob platby)
 • V případě, kdy je pole pro klienta prázdné (jedná se o nového klienta) – je třeba jej založit:
  • Automatické zpracování:
   • Můžete tyto objednávky vybrat a dát  :
   • Zobrazí se hláška pro automatické zpracování nových klientů:


 • Tu potvrdíte a založení nového klienta proběhne automaticky
  • Ruční kontrola a případné zpracování:
   • pokud je u klienta zobrazena ikona diskety, můžete údaje s objednávkou zkontrolovat, případně poupravit také ručně


 • Kliknutím na tuto ikonu se zobrazí okno, kde můžeme údaje zkontrolovat, případně upravit a poté potvrzením se nám klient založí ručně


 • Připravené objednávky autorizujete potvrzením „OK“

Zpět na rozcestník "Konektor pro e-shop"

Autor:    Ing. Major Bohuslav    | Posl.změna:    22.11.2018    | Článek:    2123    |     www.WinFAS.cz