Článek: 2114 | Naposledy změněno: 16.08.2019

E-shop - Kategorie zboží

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob | Konektor pro e-shop


Kategorii zboží ve WinFAS vytvoříte prostřednictvím podmnožin, které pak seřadíte do stromu podmnožin položek. To, co uživatel vidí ve WinFAS ve stromě podmnožin je to, co na e-shopu zákazník vidí jako kategorie, dle kterých lze vybírat oblasti produktů

 • Pro příklad budeme chtít prodávat brambory, zeleninu a vajíčka  pak by strom podmnožin mohl vypadat:
  • potraviny:
   • výrobky (br+zel)
    • brambory (jednotlivé položky brambor)
    • zelenina (jednotlivé položky zeleniny)
  • vajíčka (jednotlivé položky vajec)

Nejprve je tedy třeba založit podmnožiny položek, které budete chtít využít pro strom (tedy, které budete potřebovat pro určení kategorií zboží).

Podmnožiny položek

Postup:

 • spusťte číselník *114 Podmnožiny položek
 • založte podmnožiny (kategorie zboží), které budete pro e-shop potřebovat
 • so podmnožiny pak přidejte všechny položky sem spadající (které chcete, aby se na e-shopu nabízely)

Podrobný návod pro zakládání podmnožin položek a jejich úpravy najdete pod číslem +1449_Modul zásoby – podmnožiny položek


Strom podmnožin položek

Jakmile budete mít založené potřebné podmnožiny, můžete vytvořit strom podmnožin položek.

Postup:

 • spusťte číselník *140 Strom podmnožin položek
 • Zde vytvořte nový strom (náš příklad: potraviny)


 • kombinací tlačítka Přidej a výběru správných podmnožin (ať už pod strom nebo pod dílčí podmnožinu) pak celý strom založíte


Editace stromu

Pokud bude třeba dodatečně přidat do stromu další podmnožiny položek, postupujte následovně:

 

 • Vyberte umístění - tedy zda se jedná o podmnožinu „kořenovou“ (např.Z_VY) nebo „pod množinou“ (např. Z_BR)
  • Kořenová podmnožina znamená, že přidávaná kategorie bude přímo pod stromem (tzn. bude hlavní)
  • Podmnožina pod množinou znamená, že přidávaná kategorie je až dalším stupněm, tedy „podkategorií“
 • A dále zadejte pořadí podmnožiny (tj. na kterém místě se ve stromě bude):
  • Jaká čísla pro zadávání pořadí použijete je zcela na Vás – doporučujeme si však předem zvolit vhodný systém, který bude schopen pojmout všechny kategorie a podkategorie


Upozornění:

 • Pokud již e-shop funguje a uživatel se rozhodne nabídku kategorií doplnit o další/novou, je potřeba nejdřív příslušnou podmnožinu položek vytvořit, naplnit položkami a teprve poté ji přidat do stromu položek.
 • Naopak pokud budete chtít kategorii z webu odstranit, je třeba ji odebrat ze stromu podmnožin položek.

Upozornění:

 • Podmínkou pro zobrazení položky na e-shopu je dle nastavení v konektoru pro e-shop *8776 aktivita položky, aktivita položky pro web a zařazení do podmnožiny uvedené ve stromu.

 

Kontrola zařazení v podmnožině a stromu

V číselníku zásobových položek *8718 zle přímo na kartě položky zjistit v jaké podmnožině a stromu se daná položka nachází. Údaje na kartě položky jsou k dispozici přes tlačítko Podmnožiny.

  

Případně lze v číselníku *8718 údaje o podmnožině a stromu zobrazit pomocí záložky Podmn.


 

Zpět na rozcestník "Konektor pro e-shop"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    16.08.2019    | Článek:    2114    |     www.WinFAS.cz