Článek: 1449 | Naposledy změněno: 23.01.2020

Zásoby - Založení a plnění podmnožiny položek

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník


 

 • Ve WinFASu lze založit libovolné množství skupin položek
 • Novou podmnožinu založíme tak, že spustíme aplikaci *114_Podmnožiny položek a stiskneme
  tlačítko Přidej
 • Vyplníme Identifikátor a Název podmnožiny 

 • Nyní máme tyto možnosti jak doplnit podmnožinu:
  • Ručně
  • Automaticky dle rozsahu podmnožiny:
   • Podle rozsahu čísel položek
   • Podle výběru druhů specifikací
   • Podle výběru druhu typu položky
  • Pomocí aktualizačního skriptu

Doplnění položek do podmnožiny

Ručně

 • Po vyplnění názvu položky stiskneme tlačítko OK
 • Pro doplnění položek do podmnožiny stiskneme tlačítko Podmnožina
 • Nyní buď jednotlivě  nebo skupinově kombinací klávesy Shift, Ctrl a levým tlačítkem myší
  vybereme  položky, které chceme v dané podmnožině mít
 • K k hromadnému zatrhnutí či odtrhnutí můžeme použít tlačítka 

 • Výběr potvrdíme tlačítkem OK

 • Nevýhodou tohoto doplnění, že se při založení nové položky tato položka do podmnožiny
  automaticky  nezahrne, ale musíme ji tam uložit ručně přes tlačítko Uprav

Automaticky dle rozsahu položek

       

 • U názvu Podle položek napíšeme rozsah položek Od Do => Rozevřením ikonky 


 • Rozsahů může být hned několik
 • Po stisknutí tlačítka OK se položky automaticky doplní do vybrané
  podmnožiny dle vybraných kritérií
 • Pokud založíme novou položku, která bude patřit do vybraného rozsahu, pak se automaticky zařadí do vybrané podmnožiny
 • Pokud by v dané podmnožině již byly nějaké položky, které nepatří do vámi zvoleného rozsahu,
  pak  program zobrazí tuto hlášku

 • Zatržením můžete tyto položky do vybrané podmnožiny uložit.

Automaticky dle specifikací

 • Každá položka může mít na sobě informaci, tzv. specifikaci
 • Postupně vybereme jednu nebo pomocí tlačítka  Přidej více  specifikací, podle lačítka Přidej více specifikací, podle kterých se vybraná podmnožina doplní položkami. = Po otevření ikonky


 • Pokud založíme novou položku, která bude patřit do vybraných specifikací,
  pak se automaticky zařadí do vybrané podmnožiny

Automaticky dle typu

 • Další informací, podle které lze vybírat položky do podmnožiny, je Typ.
 •  podobně jako u rozsahu položek zvolíme rozsah typů. Po rozevření ikonky 


 • Dále ještě můžeme vybrat Typ 2
 • Pokud založíme novou položku, která bude patřit do vybraných typů,
  pak se automaticky zařadí do vybrané podmnožiny

   Pomocí aktualizačního skriptu
   

 • Na podmnožinu položek na záložku Aktualizační skript se doplní skript pro aktualizaci podmnožiny.
 • Pomocí tlačítka Testuj skript se ověří funkčnost skriptu.
 • Plnění a údržba podmnožiny se spustí přímo v aplikaci *114 Podmnožiny položek se přes tlačítko SQL>podm.
 • Externě je možné plnění a údržbu volat na základě skriptu v bat souboru např. před celkovou aktualizací dat na e-shop.

   Příklad příkazu do .bat souboru:

 • Pokud chcete spustit skript ve vybrané podmnožině, použijte následující příklad. Do parametru AKT_SQL zadejte ID podmnožiny, na které chcete příkazem provádět aktualizaci.
  C:/program files (x86)/OK/winfas/exepbd/c0114.exe /AKT_SQL:SPECIALNI_PODMNOZINA
 • Pokud najednou chcete aktualizovat více podmnožin, oddělujte je v příkazu čárkou. Do příkazu se vždy zadávají pouze cílové podmnožiny s nastaveným skriptem.
  C:/program files (x86)/OK/winfas/exepbd/c0114.exe /AKT_SQL:ID_PODMNOZINY1, ID_PODMNOZINY2,...

Podmnožiny položek z IQ sestav a Excelu

 • Do vytvořené podmnožiny lze naimportovat data i z IQ sestav a nebo z tabulky Excelu

Postup

 • Pro příklad založíme podmnožinu položek TP_TEST PODMNOŽIN a pro výběr dat využijeme
  v IQ_Stav skladů a obratů šablonu Z00_Stav skladů
 • V IQ_SS spustíme šablonu Z00
 • Vybereme kritéria pro výběr dat (v tomto případě stačí vybrat pouze čísla položek)
  a stiskneme tlačítko Data
 • Myší klikneme na symbol pro export dat 
 • Vybereme Clipboard a stiskneme tlačítko Export

 • Spustíme aplikaci *114_Podmnožiny položek a stiskneme 2x tlačítko Import
 • Nyní se nám na obrazovce zobrazí například tyto exportované položky

 • Stiskem tlačítka OK zavedeme tyto položky do vybrané podmnožiny
 • Založí se pouze položky, které v dané podmnožině doposud nebyly
 • Podobně bychom vytvořily podmnožiny z Excelovské tabulky pomocí kláves Ctrl+C
 • Pokud některá z položek není v databázi, zobrazí se jako nevybraná a
  bude bez názvu a do podmnožiny se neuloží

Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    23.01.2020    | Článek:    1449    |     www.WinFAS.cz