Článek: 1975 | Naposledy změněno: 17.05.2017

Pokladna - vystavení příjmových dokladů

Další informace o EET - rozcestník +1967


 Výběr provozovny:

 • Nastavení provozovny na pokladní knihu – lze přikázat hodnotu na šabloně (návod +1971)
 • Přidělení počítače k provozovně (návod +1972)
 • Vybírat ručně (nedoporučujeme), doporučujeme nastavit na každou provozovnu vlastní pokladní knihu nebo přidělit počítač k provozovně

V pořízení naleznete provozovnu na záložce ostatní, zde si můžete zvolit provozovnu či zkontrolovat nastavení.


Pořízení dokladů

Důležité: Maska dokladu (číselná řada) může obsahovat pouze znaky „0-9a-zA-Z.,:;/#-_ “, pokud bude číslo dokladu obsahovat nepovolený znak informace do EET se odešle chybně.
 
 • Nově nelze kombinovat příjmové a výdajové poddoklady na jednom dokladu.
 • Z EET se vyřazuje celý doklad nikoliv jednotlivé poddoklady.

Pro provozovny, které spadají do EET se nově objevuje "zaškrtávátko" vyřadit doklad z EET - to použijete pokud budete chtít celý doklad vyřadit z EET. Defaultně je volba odškrtnutá a tedy defaultně jdou všechny příjmové doklady do EET.

Lze nastavit na šablonu, aby bylo zaškrtnuto a primárně se doklad neodesílal - upozorňujeme, že zodpovědnost za odeslání do EET je na tom kdo doklad pořizuje (program musí mít možnost vyřadit doklady, které do EET nespadají).


Pořízení dokladu bez vazby na fakturu

 • Postup pořízení pokladního dokladu stejný jako doposud
 • po vyplnění všech náležitostí uložíte OK
 • po odeslání vyskočí okénko odesílání, které samo zmizí a zobrazí se pokladní doklad s vygenerovaným FIK kódem, BKP kódem případně PKP kódem, provozovnou, pokladnou a módem EET (běžný, zjednodušený či ověřovací - testovací).


Vystavení příjmového dokladu vázaného na fakturu - úhrada faktury

 • Postupujete v pořízení jako doposus
 • v případě rozdílné úhrady než je částka faktry upravíte částku dokladu
 • DPH nevyplňujete - načítá se z faktury, v případě částečné úhrady se vypočítá poměrem
 • uložíte OK
 • po odeslání a vygenerování se Vám vytiskne příjmový pokladní doklad na úhradu faktury s vygenerovanými údaji z EET - FIK kódem, BKP kódem případně PKP kódem, provozovnou, pokladnou a módem EET
 • nezobrazí se základ daně a daň, ty jsou uvedeny na faktuře nikoliv na úhradovém pokladním dokladu, ale do EET se tato data odesílají 

Úhrada dobropisu spadajícího do EET

 • Postupujete stejně jako v pořízení úhrady pohledávky
 • v kuku popkladny se zobrazí dobropis jako příjem mínusem
 • v případě rozdílné úhrady než je částka faktry upravíte částku dokladu
 • DPH nevyplňujete - načítá se z faktury, v případě částečné úhrady se vypočítá poměrem
 • uložíte OK
 • po odeslání a vygenerování se Vám vytiskne příjmový pokladní doklad na úhradu faktury s vygenerovanými údaji z EET - FIK kódem, BKP kódem případně PKP kódem, provozovnou, pokladnou a módem EET
 • nezobrazí se základ daně a daň, ty jsou uvedeny na faktuře nikoliv na úhradovém pokladním dokladu, ale do EET se tato data odesílají 

Pořízení dokladu nespadajícího do EET

 • postupujete v pořízení jako doposud
 • u rozpisu částky zaškrtnete vyřadit doklad z EET - tedy nebude zahrnut do EET
 • vyplníte údaje jako doposud, případně napárujete na fakturu jako doposud
 • uložíte OK
 • příjmový pokladní doklad je bez náležitostí EET - neodesílá se

Úhrada dokladu v cizí měně

 • postupujete v pořízení jako doposud
 • do pokladny přijmete částku v cizí měně (např. EUR) přepočítáte dle daného kurzu
 • program sám načte data k odeslání do EET z hrazené faktury - částka dokladu ≠ tabulce DPH ... dle metodiky EET je to správně, pokud jsou rozdílné kurzy

Pořízení dokladu bez vazby na fakturu v cizí měně

 • postup stejný jako u pořízení dokladu v Korunách, pouze do měny zadáte cizí měnu a částku dokladu kalkulujete v cizí měně - tabulka DPH se přepočítává na Kč a tato data se odesílají do EET

Kontrola odeslání do EET

Odeslané doklady zobrazíte v aplikaci *1033 - EET data

Zde si můžete filtrovat doklady za jednotlivé provozovny, počítače, z jakého modulu byly vystaveny, zdali byly odeslány a byl jim předělen FIK kód, neodeslané doklady a samozřejmě zde dodatečně odesíláte neodeslané doklady. Více návod +1970

 

 

 

 

 

Autor:    Bc. KOCOURKOVÁ Petra    | Posl.změna:    17.05.2017    | Článek:    1975    |     www.WinFAS.cz