Článek: 1972 | Naposledy změněno: 16.08.2019

Prvotní nadefinování

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | EET ve WinFASu


 

 • jedná se o placený licenční submodul
 • kvůli zístání licence se obraťte na Pavelkovou Renatu

 

 • před evidencí tržeb ve WinFAS je nutné učinit kroky k prvotnímu nadefinování EET:
  • Nastavit na firemní větě odkdy jsme subjektem EET
  • Nastavit potřebné údaje v číselníku provozoven
  • Připravit moduly účetnictví a zásob na pořizování dokladů v EET

Firemní věta

 • na firemní větě nastavíme datum, odkdy budeme evidovat tržby
  • důvodem: aby nás systém nenapomínal již od první fáze náběhu, ačkoli bychom spadali do jiné
 • v případě, že evidovat tržby chceme i o něco dříve (než ode dne povinnosti je evidovat), zadáme dřívější datum! - i kdyby se ze začátku mělo jednat pouze o testovací evidenci
 • na základě zadaného data WinFAS začne na dokladech vyžadovat vyplnění provozovny a začne odesílat údaje na server správce daně
 • tzn. pokud si zadáte datum např. 1.3.2017, nebude Vám EET do té doby fungovat, nebude po Vás WinFAS vyžadovat provozovny, neuvidíte políčka tak, jak jsou popsána v dalších návodech
 • Postup:
  • v aplikaci *3000_Klienti vybereme firemní větu a dáme "Uprav"
  • přes tlačítko "O firmě" se dostaneme do správy firemních údajů
  • v záložce Holding, IFRS, EET pak vyplníme potřebné parametry pro EET:


Upozornění:

Datum od – napíšeme počáteční datum, od kterého budeme evidovat tržby (ať už se bude jednat o testovací evidenci nebo rovnou ostrou)

Datum do – např. dle příkladu

Číselník provozoven

 • před nastavením je nutné mít od správce daně:
  • vygenerované certifikát(y)
  • přidělená čísla provozoven
 • aplikace *8915_Číselník provozoven slouží pro zaevidování všech provozoven, které potřebujeme pro účely EET a pro které máme přidělené číslo od správce daně
 • provozovny musí být nadefinované již od data, které jsme si zadali na firemní větě
  • pokud nám některé tržby spadnou do evidování dříve než jiné, nastavení o odesílání údajů už se provede na konkrétní provozovně, tzn. už od první fáze, do které spadnou některé z našich tržeb, musíme mít všechny provozovny nastavené!

Aplikace *8915_Číselník provozoven

 • v levé části aplikace (červeně) je zobrazený seznam již založených provozoven
 • v pravé části (zeleně) můžeme sledovat a měnit údaje konkrétní provozovny - zakládání nové provozovny viz: návod +1973


Zpět na rozcestník "EET ve WinFASu"

Autor:    Ing. SMRČKOVÁ Andrea    | Posl.změna:    16.08.2019    | Článek:    1972    |     www.WinFAS.cz