Článek: 1250 | Naposledy změněno: 23.01.2023

Zásoby - Reklamace

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník


 

Životní cyklus reklamace 
     

Princip aplikace *8753 Reklamace

 • Zápisem reklamace vzniká reklamační případ.
 • Podle typu zákazníka se dělí reklamace na 3 typy:
  • Zákaznická
  • Skladová
  • Interní
 • Po spuštění aplikace máme k dispozici sadu tlačítek, které odpovídají životními cyklu reklamace
  (viz výše).

     

 • Postupným doplňováním údajů projde uživatel jednotlivými stavy reklamace.
 • K dispozici jsou údaje potřebné pro rozhodování a texty pro popis vady apod.
 • Každý krok může generovat patřičnou sestavu.
 • V průběhu procesu lze vygenerovat až pět pohybů reklamované položky.

Zápis reklamace

 • Založení reklamačního případu.
  • Informace od zákazníka.
  • Specifikace reklamovaného zboží.
  • Popis závady.
 • Zákazníka vybereme buď z číselníku klientů nebo ručně.
 • Stiskneme tlačítko Zapsat rekl.
 • Postupně vyplníme údaje v záložce Zákazník.
 • Vybereme Stav reklamace: Zapsáno.

     
 

 • Po stisknutí tlačítka OK se nabídne k tisku tato sestava pro příjem reklamace.

     

 • V aplikaci se potom tento zápis zobrazí červeně a ve sloupci Stav je písmeno Z.

     

      

Posouzení reklamace

 • Stiskneme tlačítko Posoudit.
 • Odpovědný pracovník rozhodne o způsobu řešení reklamace, zda převezme reklamovanou
  položku (Převzít) a odešle ji dodavateli a nebo zda neuzná reklamaci (Neuznáno).

     

 • Určí reklamační sklad, kde bude evidována reklamace.
 • Stiskneme tlačítko OK.
 • Sestava pro příjem reklamace se pak doplní o údaj posouzení reklamace.

     

 • V aplikaci se tato změna projeví změnou barvy a písmenka a dále změnou stavu Odeslat dodavateli.

     
 

    

Odeslání dodavateli

 • Stiskneme tlačítko Odeslat.
 • Na druhé záložce Dodavatel
  • Doplníme údaje o nákupu.
  • Máme možnost zapsat číslo a název položky dodavatele.
  • Upravíme popis vady pro dodavatele.
  • Datum odeslání, případně č. balíku.

     

     

 • V aplikaci se tato změna projeví změnou barvy, písmene a změnou stavu Odesláno.

     

Vrácení od dodavatele

 • Stiskneme tlačítko Vráceno.
 • Zápíšeme:
  • Vyjádření dodavatele.
  • Datum vrácení.
  • Způsob posouzení dodavatelem.

     

     

 • V aplikaci se tato změna projeví změnou barvy, písmenka a změnou stavu Vráceno dodavatelem.

     

Předání zákazníkovi

 • Stiskneme tlačítko Předat zak.
 • Zapíšeme
  • Vyjádření prodejce k reklamaci pro zákazníka.
  • Datum předání reklamace zákazníkovi.
 • Potvrdíme stiskem tlačítka OK.

     

 • V aplikaci se tato změna projeví opět změnou barvy, písmenka a změnou stavu Předáno zákazníkovi případně lze změnit rovnou na stav Vyřízeno.

     

Vyřízení

 • Stiskneme poslední aktivní tlačítko Vyřízeno.
 • Změníme stav reklamace na Vyřízeno a stiskneme tlačítko OK.

     

 • Po té skončí životní cyklus reklamace.

Sestavy

Pevné sestavy

 • K dispozici jsou:
  • Příjem
  • Odeslání dodavateli
  • Vrácení od dodavatele
  • Předání zákazníkovi
 • Velikost A5.
 • Možno dvě sestavy na stránku A4.
 • Pro úzké pokladní tiskárny jsou k dispozici sestavy pro příjem a vyřízení reklamace.

IQ sestavy

 • Filtrování reklamací dle stavu.
 • Přehledy se všemi dostupnými údaji.

Komunikace se zásobami 

 • Na šabloně lze nastavit šablony pořízení zásoby, které vytvoří pohyby reklamované položky na skladě.
 • Podle stavu a typu reklamace se jedná například o příjem, převod, dobropis nákupu,
  dobropis prodeje či spotřeby, výdej, spotřebu.
 • Pohyby se mohou volat s dotazem nebo přímo.
 • Při založení pohybu v zásobách se může otevřít pořízení nebo se pohyb provede skrytě.
 • Změnou stavu zpět se vytvořený pohyb zruší.
 • Konkrétní postup nastavení komunikace se zásobami je uveden v návodu +3437

Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    23.01.2023    | Článek:    1250    |     www.WinFAS.cz