Článek: 3437 | Naposledy změněno: 29.01.2024

Zásoby - Provázání reklamace se zásobami

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob - rozcestník Reklamace


 

 • na šablonách reklamace na záložce Ostatní lze nastavit zásobové šablony pořízení, které vytvoří pohyby reklamované položky na skladě

        

 • na základě parametru u jednotlivých šablon se doklady mohou vytvářet:
  • přímo = Skrytě
  • vizuálně přes pořízení v aplikaci *8720 Příjem/výdej  = Dotaz
 • jednotlivé druhy pohybů zásobových dokladů se tvoří na základě typu (skladová, zákaznícká, zaměstnanecká) a stavu posouzení reklamace (Vyměnit, Opraveno, Neuznáno atd.) případně posouzení reklamace dodavatelem (Dobropisováno, Neuznáno atd.)
 • změnou stavu zpět např. u převodu mezi sklady, se vytvořený pohyb zruší 

Podmínky pro vytvoření pohybů v rámci reklamačního řízení

 

Skladová reklamace

 • jedná se o reklamaci zboží, které ještě nebylo prodáno, leží na skladu

Příjem reklamace - převod na reklamační sklad

 • typ reklamace skladová |n1621trekl= 1| 
 • datum uplatnění |n1621datup|
 • klient |pk_c0031_o| nebo klient ručně |n1621odbjm|
 • sklad reklamační |pk_c1688_r|
 • sklad |pk_c1688__|
 • položka |pk_c1602__|
 • množství |n1621mnozr|
 • posouzení reklamace |n1621uznpr|
  • nesmí být ve stavu Vyměnit |n1621uznpr<> 1|
  • nesmí být ve stavu Neuznáno |n1621uznpr<> 4|

Pokud je vše splněno – provede se převod podle zásobové šablony uvedené v nastavení na šabloně 3.

 

Vráceno zákazníkovi - převod z reklamačního skladu

 • typ reklamace skladová |n1621trekl= 1| 
 • posouzení reklamace Převzít |n1621uznpr = 2| nebo posouzení reklamace Opraveno |n1621uznpr = 5|
  • nesmí být Vyměnit |n1621uznpr<> 1|
  • nesmí být Vyplatit |n1621uznpr<> 3|
  • nesmí být Neuznáno |n1621uznpr<> 4|
 • datum předání zákazníkovi |n1621datpr|
 • klient |pk_c0031_o| nebo klient ručně |n1621odbjm|
 • sklad reklamační |pk_c1688_r|
 • sklad |pk_c1688__|
 • položka |pk_c1602__|
 • množství |n1621mnozr|
 • posouzení reklamace dodavatelem (druhá záložka) vyšší než Posoudit |n1621uzndo> 0|
  • kromě Dobropisováno |n1621uzndo<> 2|

Pokud je vše splněno – provede se převod podle zásobové šablony uvedené v nastavení na šabloně 3.

 

Vyřízení reklamace - spotřeba

 • typ reklamace skladová |n1621trekl= 1|
 • posouzení reklamace Převzít |n1621uznpr = 2| nebo posouzení reklamace Opraveno |n1621uznpr = 5|
 • datum předání zákazníkovi |n1621datpr|
 • klient |pk_c0031_o| nebo klient ručně |n1621odbjm|
 • sklad reklamační |pk_c1688_r|
 • sklad |pk_c1688__|
 • položka |pk_c1602__|
 • množství |n1621mnozr|
 • posouzení reklamace dodavatelem (druhá záložka) Neuznáno |n1621uzndo=9|

Pokud je vše splněno – provede se spotřeba podle zásobové šablony uvedené v nastavení na šabloně 7.

 

Zákaznická reklamace

 • jedná se o reklamaci zboží, které bylo již prodáno zákazníkovi

Příjem reklamace - vratka prodeje

 • typ reklamace zákaznická |n1621trekl= 0| 
 • datum uplatnění |n1621datup|
 • klient |pk_c0031_o| nebo klient ručně |n1621odbjm|
 • sklad reklamační |pk_c1688_r|
 • sklad |pk_c1688__|
 • položka |pk_c1602__|
 • množství |n1621mnozr|
 • posouzení reklamace |n1621uznpr|
  • posouzení reklamace Vyplatit |n1621uznpr = 3| 

Pokud je vše splněno – provede se vratka podle zásobové šablony uvedené v nastavení na šabloně 5.

 

Příjem reklamace - příjem na reklamační sklad

 • typ reklamace zákaznická |n1621trekl= 0| 
 • datum uplatnění |n1621datup|
 • klient |pk_c0031_o| nebo klient ručně |n1621odbjm|
 • sklad reklamační |pk_c1688_r|
 • sklad |pk_c1688__|
 • položka |pk_c1602__|
 • množství |n1621mnozr|
 • posouzení reklamace |n1621uznpr|
  • posouzení reklamace nesmí být Vyplatit |n1621uznpr <> 3| 

Pokud je vše splněno – provede se příjem podle zásobové šablony uvedené v nastavení na šabloně 1.

 

Odesláno dodavateli - vratka (vrácení nákupu při vyplacení dodavatelem) a výdej (vrácení výdeje vyplacené reklamace dodavatelem)

 • dodavatel |pk_c0031_d|
 • datum odeslání dodavateli |n1621datod|
 • posouzení reklamace Převzít |n1621uznpr = 2| nebo posouzení reklamace Opraveno |n1621uznpr = 5|
 • posouzení reklamace dodavatelem (druhá záložka) = Dobropisováno |n1621uzndo=2|

Pokud je vše splněno – provede se vratka nákupu podle zásobové šablony uvedené v nastavení na šabloně 4 a vratka výdeje podle zásobové šablony uvedené v nastavení na šabloně 2.

 

Vráceno zákazníkovi - vratka prodeje

 • typ reklamace zákaznická |n1621trekl= 0| 
 • posouzení reklamace Převzít |n1621uznpr = 2| nebo posouzení reklamace Opraveno |n1621uznpr = 5|
 • datum předání zákazníkovi |n1621datpr|
 • klient |pk_c0031_o| nebo klient ručně |n1621odbjm|
 • sklad reklamační |pk_c1688_r|
 • sklad |pk_c1688__|
 • položka |pk_c1602__|
 • množství |n1621mnozr|
 • posouzení reklamace dodavatelem (druhá záložka) Dobropisováno |n1621uzndo=2|

Pokud je vše splněno – provede se vratka prodeje podle zásobové šablony uvedené v nastavení na šabloně 5.

 

Vráceno zákazníkovi - výdej reklamace

 • typ reklamace zákaznická |n1621trekl= 0| 
 • posouzení reklamace Převzít |n1621uznpr = 2| nebo posouzení reklamace Opraveno |n1621uznpr = 5|
 • datum předání zákazníkovi |n1621datpr|
 • klient |pk_c0031_o| nebo klient ručně |n1621odbjm|
 • sklad reklamační |pk_c1688_r|
 • sklad |pk_c1688__|
 • položka |pk_c1602__|
 • množství |n1621mnozr|
 • posouzení reklamace dodavatelem (druhá záložka) nesmí být Dobropisováno |n1621uzndo<> 2|

Pokud je vše splněno – provede se výdej podle zásobové šablony uvedené v nastavení na šabloně 2.

Vyřízení reklamace - spotřeba

 • typ reklamace zákaznická |n1621trekl= 0| 
 • posouzení reklamace Vyměnit |n1621uznpr = 1 nebo posouzení reklamace Vyplatit |n1621uznpr = 3|
 • datum předání zákazníkovi |n1621datpr|
 • klient |pk_c0031_o| nebo klient ručně |n1621odbjm|
 • sklad reklamační |pk_c1688_r|
 • sklad |pk_c1688__|
 • položka |pk_c1602__|
 • množství |n1621mnozr|
 • posouzení reklamace dodavatelem (druhá záložka) Neuznáno |n1621uzndo=9|

Pokud je vše splněno – provede se spotřeba prodeje podle zásobové šablony uvedené v nastavení na šabloně 7.

 

Zaměstnanecká reklamace

 • jedná se o reklamaci zboží od zaměstnanců

Příjem reklamace - spotřeba

 • typ reklamace zaměstnanecká |n1621trekl= 2|
 • datum uplatnění |n1621datup|
 • klient |pk_c0031_o| nebo klient ručně |n1621odbjm|
 • sklad reklamační |pk_c1688_r|
 • sklad |pk_c1688__|
 • položka |pk_c1602__|
 • množství |n1621mnozr|
 • posouzení reklamace |n1621uznpr|
  • posouzení reklamace Vyplatit |n1621uznpr = 3| 

Pokud je vše splněno – provede se spotřeby podle zásobové šablony uvedené v nastavení na šabloně 6.

 

Vráceno zákazníkovi - vratka spotřeby

 • typ reklamace zaměstnanecká |n1621trekl= 2|
 • posouzení reklamace Převzít |n1621uznpr = 2| nebo posouzení reklamace Opraveno |n1621uznpr = 5|
 • datum předání zákazníkovi |n1621datpr|
 • klient |pk_c0031_o| nebo klient ručně |n1621odbjm|
 • sklad reklamační |pk_c1688_r|
 • sklad |pk_c1688__|
 • položka |pk_c1602__|
 • množství |n1621mnozr|
 • posouzení reklamace dodavatelem (druhá záložka) nesmí být Dobropisováno |n1621uzndo<> 2|

Pokud je vše splněno – provede se vratka spotřeby podle zásobové šablony uvedené v nastavení na šabloně 6.

 

Vráceno zákazníkovi - výdej reklamace

 • typ reklamace zaměstnanecká |n1621trekl= 2|
 • posouzení reklamace Převzít |n1621uznpr = 2| nebo posouzení reklamace Opraveno |n1621uznpr = 5|
 • datum předání zákazníkovi |n1621datpr|
 • klient |pk_c0031_o| nebo klient ručně |n1621odbjm|
 • sklad reklamační |pk_c1688_r|
 • sklad |pk_c1688__|
 • položka |pk_c1602__|
 • množství |n1621mnozr|
 • posouzení reklamace dodavatelem (druhá záložka) nemí být Dobropisováno |n1621uzndo<> 2|

Pokud je vše splněno – provede se výdej podle zásobové šablony uvedené v nastavení na šabloně 2.

 

Vyřízení reklamace - spotřeba

 • typ reklamace zaměstnanecká |n1621trekl= 2|
 • posouzení reklamace Vyměnit |n1621uznpr = 1 nebo posouzení reklamace Vyplatit |n1621uznpr = 3|
 • datum předání zákazníkovi |n1621datpr|
 • klient |pk_c0031_o| nebo klient ručně |n1621odbjm|
 • sklad reklamační |pk_c1688_r|
 • sklad |pk_c1688__|
 • položka |pk_c1602__|
 • množství |n1621mnozr|
 • posouzení reklamace dodavatelem (druhá záložka) Neuznáno |n1621uzndo=9|

Pokud je vše splněno – provede se spotřeba podle zásobové šablony uvedené v nastavení na šabloně 7.

Autor:    SYNKOVÁ Jana    | Posl.změna:    29.01.2024    | Článek:    3437    |     www.WinFAS.cz