Článek: 584 | Naposledy změněno: 20.12.2017

Nastavení mezd v číselníku tvorba účtu *8014

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Pokud při spojováku z mezd systém vygeneruje následující tabulku Nalezené chyby, dejte OK.

V tabulce Zvol další činnost (nabízí možnosti sestav) vyberte zobrazit sumární sestavu (případně - zobrazit detailní sestavu – nabídne u každého druhu chyby druh mezd). Zobrazí se sestava Chyby při generování pracovní tabulky spojováku, které je nutné opravit.

 

 Na této sestavě vidíte chyby:
1. chybí věta v čís. Tvorba účtů (*8014)
2. nenalezeno v číselníku účtů (C0010), aplikace *8010
3. nenalezeno v číselníku souvztažností (C0011), aplikace *8011

Uvedené chyby  odstraníte následujícím způsobem:

1) chybí věta v čís. Tvorba účtů (*8014)
  V tomto bodě musíte rozlišit, který druh se účtuje a který  ne.

1a) pokud se druh nemá účtovat (neúčetní skupina druh mezd), např. druh 0540-00 daň. sleva základní
Otevřete  aplikaci *8014 Tvorba účtů, vyberte v rozbalovátku Oblast dat pro účetnictví – mzdy. 

Ve sloupci Podle skupin se postavte na řádek NEUC – Neúčetní skupina druhů mezd a ve specifikaci máte podmodřený řádek (např. účtování mezd  dle druhů 0500-00 všeobecné účtování) a klepněte na tlačítko Kopíruj.

 Otevře se okno Tvorba účtů (pc 0014). Do údaje Hodnota zadejte chybějící druh 0540-00. V podokně Strana účtování označte položku neúčtovat. Uložte tlačítkem OK.
Opět stojíte v  okně Tvorba účtů (8014). V neúčetní skupině se postavte vpravo na druhou větu  (např. účtování mezd dle druhů 0500-00 1. jiné účtování) a budete pokračovat stejným způsobem jako v předešlém odstavci.


1b) pokud se daný druh má účtovat, např. 6550 daňový bonus
Tento účet zadáváme ve stejné aplikaci *8014 Tvorba účtů, vlevo se postavte na skupinu druh, který se účtuje stejným způsobem jako požadovaný druh, např. druh mzdy 6550 se účtuje stejně  jako 6580 roční zúčtování zálohové daně a klepněte na tlačítko Kopíruj skupinu.
Otevře se okno Účetní skupina – kopie tvorby účtů (pc0084a).  Do podokna Možnosti kopírování – U zkopírované tvorby účtů změnit hodnoty na: zadáte chybějící druh mzdy, např. 6550 daňový bonus. Necháte vybranou možnost - Vytvořit novou skupinu i tvorbu účtů a okno uložte tlačítkem OK. Pokud potřebujete změnit číslo účtu, nebo analytický účet, klepnete na údaj Tvorba účtů a provedete změnu.
Zadávejte druh mzdy se specifikací 00, i když je na sestavě uvedena např. specifikace 01. Do číselníku se zadává  základní spec. 00 (všechny ostatní specifikace u daného druhu mzdy se budou účtovat stejným způsobem), jenom pokud chcete, aby se konkrétní specifikace druhu mzdy účtovala jiným způsobem, pak musí být zadaná do číselníku samostatně.

 

2) nenalezeno v číselníků účtů (C0010)
Zadání účtu do číselníku provedete v aplikaci *8010 Číselník účtová osnova. Najděte si třídu, skupinu a nejbližší SÚ. Klepněte na tlačítko Kopíruj a v okně Úprava účtu (pc0010) přepište číslo a název účtu. Ostatní pole neměňte. Uložte tlačítkem OK.

 3) nenalezeno v číselníku souvztažností (C0011),
Otevřete si aplikaci *8011 Číselník souvztažností. Klepněte na tlačítko Přidej. V okně Nová souvztažnost (pc0011) vyplňte účet na MD a DAL.  Uložte tlačítkem OK.

 

 

Zpět na obecnou tvorbu účtů

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    20.12.2017    | Článek:    584    |     www.WinFAS.cz