Článek: 511 | Naposledy změněno: 01.03.2019

Opravné položky pohledávek *1032

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Finanční modul | Účetní modulWinFAS umožňuje vypočítat a evidovat opravné položky pohledávek – daňové i nedaňové. Aplikace si přebírá z účetnictví neuhrazené pohledávky, ale do účetnictví zpětně nic neposílá – OP se musejí sumárně zaúčtovat obecným dokladem (bez uvádění čísel faktur). Podklad pro zaúčtování je položkový opis opravných položek ze sestavy
IQ opravné položky pohledávek. Výpočet zde můžete provádět postupně, najednou a lze také opravovat a mazat .

Vytvoření opravných položek pohledávek

Spusťte aplikaci *1032 Opravné položky pohledávek.

Vyberte šablonu a stiskněte tlačítko Spustit.

Nyní se otevře okno, kde můžete zadat omezení nabízených dokladů (např. pouze doklady z vybrané knihy).
Tyto údaje jsou nepovinné - pokud nic nezadáte, nabídnou se v dalším kroku všechny neuhrazené faktury pohledávek.
Pokračujte stiskem tlačítka OK.


Do okna aplikace se nyní načtou všechny neuhrazené faktury pohledávek.
Pro přehlednost jsou barevně odlišeny a je možné je podle toho filtrovat v horní části okna (1.).


Barevné rozlišení položek

Bílá barva - položky, které se teprve budou nově ukládat do systému.

Žlutá barva - položky, které jsou již v systému uloženy. Lze je tedy libovolně měnit.

Zelená barva - položky spřízněné, podle zákona o rezervách. Nelze tvořit daňové opravné položky.

Modrá barva - položky promlčené, nelze již tvořit nové opravné položky.

Červená barva - všechny již vytvořené opravné položky pohledávek, které se mají smazat.
Např. pohledávka již byla zaplacena, proto se pohledávky automaticky nabídnou ke smazání.

Šedá barva - již odepsané pohledávky.

 

U každé opravné položky se automaticky vyplňuje Druh opravné položky, který určuje maximální výši opravné položky. Program nabízí uživateli nejvhodnější druh opravné položky, který závisí také na tom, zda jsou vyplněny datumy uznání, soudu či datum ke konkurzu.

Opravné položky pohledávek, které se mají uložit je potřeba nejprve vybrat. Zaškrtávací políčko v tabulce v horní části programu musí být zaškrtnuto (2.). Program toto políčko zaškrtne automaticky, změní-li uživatel nějaký údaj na okně. Např. stačí vyplnit datum uznání (3.), apod.

Program hlídá sumu (30.000,- Kč) rozvahových hodnot pohledávek podle §8c zákona o rezervách (4.).

Uložte tlačítkem OK.

Výmaz opravných položek pohledávek

Provádíte ve stejném okně jako vytvoření OP (aplikace *1032 Opravné položky pohledávek).

Smazat lze pouze opravné položky, které již byly uloženy do databáze (žlutě podbarvené).
Zaškrtněte položky, které chcete vymazat (viz. obrázek výše - 2.)

Následně stiskněte tlačítko Smazat pol.

Sestava IQ opravné položky pohledávek

Sestavu vyvoláte přímo z aplikace *1032 Opravné položky pohledávek klepnutím na tlačítko IQ sestava.
Alternativně můžete sestavu otevřít z Centrálního manažeru - složka Účetní knihy / Sestavy / Pohledávky.

Pokud v sestavě nemáte k dipzici šablony, proveďte jejich import z internetu tak jak je popsáno v návodu 482.

Autor:    Ing. DUŠEK Jiří    | Posl.změna:    01.03.2019    | Článek:    511    |     www.WinFAS.cz