Článek: 3356 | Naposledy změněno: 16.06.2023

Zápis závazku v cizí měně s kurzem DPH podle dodavatele

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | Účetní modul Cizí měna


 

Návod popisuje zápis závazku v cizí měně s kurzem DPH podle dodavatele.

Před zápisem závazku v cizí měně musíte mít nastavené šablony a číselníky pro použití cizí měny. Postup nastavení naleznete v návodu +1009. Před zápisem dokladu si stáhněte kurzovní lístek v aplikaci *8057.

Zápis závazku probíhá stejně jako v měně referenční, jediný rozdíl je v tom, že zapisujeme měnu cizí a program ji automaticky přepočítá na měnu referenční.

Postup zápisu závazku

 • Spusťte aplikaci *1001 - Závazky
 • Přejděte do zápisu závazku v požadované číselné řadě
 • Zapište částku v cizí měně a zadejte požadovanou měnu (např. EUR)
 • Vyplňte datum řídící výběr kurzu (dle nastavení šablony; nejčastěji je to datum přijetí)


 • Datum řídící výběr kurzu se po vyplnění přebere do datumu kurzu ve spodní části okna
 • Po načtení kurzu se automaticky vypočítá částka v referenční měně (částka se přebírá do zaúčtování a počítá se s ní v rámci úhrad)


 • Přes tlačítko DPH vstoupíte do zápisu DPH
  • V pravé horní části okna zaškrtněte Kurz pro DPH a zapište kurz podle přijatého závazku
  • V dolní části okna vyberte příslušný kód DPH
  • Zápis DPH v cizí měně:
   • Daň a základ daně je možné rozepsat v cizí měně
   • Referenční měna se přepočítává podle zadaných částek v cizí měně (Daň, Základ) kurzem pro DPH
   • Částky v referenční měně je následně možné upravit
  • Zápis DPH v referenční měně:
   • Pokud na faktuře není rozepsané DPH v cizí měně, zapisujte pouze částky v referenční měně, cizí měna se dopočítá
   • Cizí měna se přepočítává podle zadané částky daně, změna základu daně neovlivňuje výpočty
  • POZOR! Obecně platí, že po přepsání částky daně se přepočítá částka základu, ale po úpravě základu se daň nepřepočítává
  • Tabulku DPH uložte tlačítkem OK


 • Zapsaný závazek uložte tlačítkem OK

Postup zaúčtování závazku

 • Zaúčtování dokladu v cizí měně je aktuálně možné provést pouze z aplikace *1011 - Zúčtování, možnost účtování z pořízení dokladu bude doplněna později
 • Zaúčtování závazku probíhá stejně jako v měně referenční, jediný rozdíl je v tom, že se účtuje v cizí měně a program ji automaticky přepočítá na referenční měnu
 • Při účtování závazku se využívá kurz zadaný na poddokladu, ale částka DPH se přebírá z tabulky DPH (účtuje se tedy částka vypočítaná kurzem pro DPH)
 • Pokud je nutné rozúčtovat závazek na více účtů (popř. kombinací klíčů), je nutné správně rozepsat částku v cizí měně a následně podle potřeby upravit částku v referenční měně


 • Celková zaúčtovaná částka musí odpovídat celkové částce dokladu v cizí i referenční měně


Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    16.06.2023    | Článek:    3356    |     www.WinFAS.cz