Článek: 2896 | Naposledy změněno: 08.04.2021

Číselník evidenčních období

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | Účetní modul | Fakturace


 

Číselník evidenčních období *8000 slouží pro pořízení a správu evidenčních období.

Období z číselníku ev. období *8000 se vyplňují do šablon pro pořizování dokladů, DPH a zaúčtování. Doplněním období do šablony pořízení se zaktivní kontrola, která zamezí pořízení nových vět mimo zadané (účetní) období. Nastavení nového období v číselníku ev. období *8000 a návazné nastavení na šablonách je popsáno níže.


Pořízení nového období

 • Otevřete Číselník evidenčních období *8000.
 • Stiskněte tlačítko Přidej.
 • Vyplňte následující údaje:
  • ID období = identifikátor období
  • Název období
  • Typ období = perioda hlídaného období (denní, týdenní, dekádní, měsíční, kvartální, pololetní, roční)
  • Počátek aktuálního období
  • Počátek následujícího období
 • Období uložte tlačítkem OK.


 

Nastavení období do šablony

Pro fungování kontrol na období, musí být kontroly nastavené na šablonách pořízení dokladů a zaúčtování. Pokud není kontrola nastavená na šabloně, pak program období pořízení nehlídá.

Příklad nastavení

 • Kontrola na období se nastavuje na šabloně pořízení, na záložce Období.
 • Veškeré šablony pořízení mají defaultně nastavené kontroly na firemní období - tzn. že nepořídíte doklad mimo účetní období firmy (kalendářní, hospodářský rok).
 • Do pole Období se zadává období z číselníku evidenčních období *8000.
 • Pro hlídané období je možné nastavit rozsah kontroly:
  • Kontrolovat počátek
   • Pokud je kontrola aktivní, pak není možné zapisovat do období s datumem starším než je počátek aktuálního období - ošetřeno varováním.
  • Kontrolovat konec
   • Pokud je kontrola aktivní, pak není možné zapisovat do období s datumem větším než je počátek aktuálního období - ošetřeno varováním.
   • Doporučujeme tuto kontrolu vypínat, pokud máte nastavený typ období (periodu) kratší než kvartál a nechat pouze kontrolu na počátek období.


Posun období po závěrce

Po uzavření období (po účetní závěrce) se provádí tzv. posun hlídaného období, aby se nemohlo pořizovat do odkontrolovaného a uzavřeného období. Posun období se provádí pomocí tlačítka Dopředu. Posunuje se vždy vybrané (označené) období.

Pokud je potřeba v uzavřeném období provést opravy (dokladů, DPH, zaúčtování), pak se musí posunout hlídané období zpět. Posun do dřívějšího období se provádí přes tlačítko Dozadu.


Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    08.04.2021    | Článek:    2896    |     www.WinFAS.cz