Článek: 2818 | Naposledy změněno: 05.11.2020

Priority účtování dokladů

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Účetní modul


 

Při zaúčtování dokladů se nově přihlíží na pořadí nabízení účtů a klíčů do zaúčtování. Při kolidujícím nastavení, kde si vzájemně odporují doplněné účty a klíče, se hodnoty doplní podle pevně stanovených priorit.

Pokud program nenajde účet na hledané úrovni, hledá účet v následující úrovni.

Pohledávky z obchodníka (*210):

 1. Účet předkontace
 2. Účet fakturační položky
 3. Účet kódu AZ (automatického zaúčtování) na fakturační položce
 4. Účet kódu AZ na formuláři dávkového zaúčtování
 5. Účet formuláře dávkového zaúčtování

Doklady finančního modulu:

Doklady finančního modulu jsou např. Pokladní doklady, Bankovní výpisy, Pohledávky, Závazky, Obecné doklady.

 1. Účet předkontace
 2. Účet kódu AZ (automatického zaúčtování) na dokladu
 3. Účet kódu AZ na formuláři dávkového zaúčtování
 4. Účet formuláře dávkového zaúčtování

Příklad účtování podle priorit

 • Doklad má nastavený účet na fakturační položce a zároveň má nastavený jiný účet v předkontaci.
 • Podle priorit zaúčtování si program do zaúčtování přebere účet z předkontace.

 

Přednostní účtování podle formuláře dávkového zaúčtování

Přednostní použití parametrů do zaúčtování potlačí priority účtování dokladů (viz. výše) a doplní hodnoty (účet, klíč, zakázka) zadané na formuláři dávkového zaúčtování. Účet, klíč, zakázka se přebírá podle parametrů zadaných ve formuláři zaúčtování

Status jde zaktivnit pouze v případě, že jsou vyplněné parametry formuláře dávkového zaúčtování.

Na formulář dávkového zaúčtování zadávejte jen kód AZ, nebo jen účet/klíč/zakázku. Nezadávejte kombinaci kódu AZ a hodnoty na formuláři (účet, klíč, zakázka).


Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    05.11.2020    | Článek:    2818    |     www.WinFAS.cz