Článek: 2692 | Naposledy změněno: 19.03.2020

Parametrický KUK zakázek

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Zakázkový systém


 

V KUKu se zobrazují zakázky podle defaultního nastavení. V případě, že se nenabízí zakázka, kterou potřebujete použít, je možné, že nastavení KUKu neobsahuje požadované parametry pro zobrazení těchto zakázek.

Informace k jednorázovému nastavení, nebo uložení šablony nastavení KUKu jsou popsány níže v návodu.

Parametrický KUK zakázek najdete např. v těchto aplikacích:

 • V aplikaci Zúčtování (*1011)
  • zakázky lze zadávat na formuláři zúčtování se zakázkami - modrá složka u políčka Zakázky nebo pod tlačítkem Klíče MD/DAL
  • parametrický KUK lze nastavovat na pořizovací šabloně zúčtování
 • V sestavě IQ účetní data zaklíčovaná
  • zakázky lze zadávat v dolní části šablony na záložce Zakázky - modrá složka u políčka Zakázky
  • parametrický KUK lze nastavovat na šabloně sestavy
 • V aplikaci Obchodník (*210)
  • zakázky lze zadávat na záložce Třetí v okně Fakturačních dodávek - modrá složka u políčka Zakázky
  • parametrický KUK lze nastavovat na pořizovací šabloně dodávek (fakturační dodávky)
 • V aplikaci Řízení zásob (*8720)
  • na zásobovém dokladu lze zakázky zadávat na záložce Ostatní - modrá složka u políčka Zakázky
  • parametrický KUK lze nastavovat na pořizovací šabloně dokladu

Filtry parametrického KUKu zakázek

 • Datumy
 • Klient
  • Jen zakázky klienta – zakázky se zobrazí podle klienta zadaného na dodávce
  • Klienta + zak. kde lze měnit klienta – zakázky se zobrazí podle klienta zadaného na dodávce + zakázky, které mají dovoleno měnit klienta
 • Druh zakázky
 • Skupina zakázky
 • Podmnožina zakázky
 • Smlouva
 • Příznak plán
 • Průběžné
 • Hierarchie zak.
 • Jen zakázky s navázanými účetními doklady
 • Zobrazit kombinace klíčů
  • Pro jednotlivé zakázky se zobrazí ve sloupci kombinace klíčů
 • Uživatelský sloupec
  • Zobrazení např. sumy ze saldorozpisu


 

Jednorázové nastavení parametrů KUKu zakázek

 • Jednorázové nastavení parametrů KUKu zakázek, nastavení se neuloží
 • Po uzavření KUKu zakázek se parametry KUKu zresetují dle nastavení šablony
 • Ručně si přenastavíte parametry KUKu přes tlačítko Parametry v okně zobrazených zakázek (KUK zakázek)
 • Např. pro případy, kdy výjimečně potřebujete vybrat zakázku mimo parametry zadaných na šabloně

Příklad

 • Nastavení parametrů KUKu zakázek v aplikaci Zúčtování *1011 při účtování dokladu
 • Kliknutím na modrou složku u políčka Zakázky otevřete KUK zakázek


 • V KUKu se načtou zakázky podle nastavených parametrů KUKu (na šabloně)
 • Prohlížet nebo upravovat parametry KUKu můžete přes tlačítko Parametry


 • V okně parametrů KUKu zakázek se upraví filtr dle potřeby
 • Tlačítkem OK se potrvdí nastavené parametry
 • V KUKu zakázek se zakázky vyfiltrují dle nově zadaných parametrů

Nastavení parametrů kuku na šabloně zakázek

 • Nastavuje se defaultní nastavení parametrů KUKu zobrazených zakázek
 • V případě jednorázové úpravy KUKu zakázek (viz. postup výše) se parametry KUKu zresetují podle tohoto nastavení
 • Nastavení parametrů KUKu lze provést na šabloně pořízení na záložce KUKy
 • Nastavení se provádí ve všech aplikacích popř. sestavách stejně


Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    19.03.2020    | Článek:    2692    |     www.WinFAS.cz