Článek: 2021 | Naposledy změněno: 14.12.2018

Hromadná změna cen položek v *8754

 • Tento návod popisuje aplikaci *8754 Změna cen položek.
 • Předpokládá, že uživatel zná základní pojmy, jako cena na položce, cenová hladina a jiné základní informace popsané v návodech:

Aplikace *8754 Změna cen položek

 • Tato aplikace umožňuje hromadnou změnu cen:
  • V číselníku položek ZVS *8718.
  • V číselníku prodejních cen, kterou spravujeme aplikací *8729 a většinou se týká základní cenové hladiny Z.
  • Procentuální změna cen v obou číselnících.
  • Možnost exportu a importu do a z excelovské tabulky.
  • Možnost importu z Clipboardu nejen podle čísla položky, ale podle jiného značení.
  • Překopírování cen z jednoho číselníku do druhého.
  • Překopírování cen z jedné cenové hladiny do jiné.
  • Změnu marže na položkách.
  • Dle podmnožin - umožní najednou změnit cenu na všech položkách obsažených v konkrétní podmnožině.

Výběr ceníků a položek

 • Po spuštění aplikace se nejdříve rozhodneme, ve kterém číselníku chceme dělat úpravy cen.
 • Vybereme buď:
  • Číselník položek ZVS => 
  • Číselník prodejních cen =>  

Číselník položek ZVS

 • Nyní můžeme udělat výběr položek
  • dle rozsahu čísla položek OD – DO
  • dle podmnožiny
  • dle klienta (například položky vybraného dodavatele)
 • Po stisknutí tlačítka Zobrazit se zobrazí položky dle výběru


 

Číselník prodejních cen

 • K výběru, popsanému v předchozím odstavci, je ještě důležité vyplnit všechny podmínky, které jsou v části Ceny z ceníku

Upozornění

Změna ceny se uloží do vybrané cenové hladiny uvedené v části Ceny z ceníku.

 

 • Pokud bude jedna z podmínek chybět, pak program nic nezobrazí a upozorní nás hláškou o chybějícím údaji

             

Úprava cen - jednotlivě

 • Po výběru ceníků a položek můžeme přikročit k úpravě cen
 • Změnu ceny provádíme ve sloupci Nová cena
 • Každá změna je podsvícena žlutě


 •  Máme možnost si vytisknout protokol o přecenění

       

 • Změny uložímě stiskem tlačítka OK
 • Program se ještě zeptá, zda chceme změny uložit

       

 • Stiskneme tlačítko Ano
 • Ceny se uloží a my máme možnost si vytisknout protokol o přecenění položek

   

Úprava cen - dle vzoru

 • Umožňuje upravit cenu položek, které mají stejný určitý počet znaků kódu položky.
 • Vybereme jednu z položek které chceme upravit cenu, označíme délku vzoru (=počet znaků z kódu položky zleva u kterých hledáme shodu) a vyklikneme Šířit změnu pro vzor.

 

 • vyplníme počet procent pro navýšení ceny, vybereme KUKem způsob zaokrouhlení a stiskneme tlačítko Navýšit cenu


 • program se zeptá
   a po potvrzení stisknutím tlačítka Ano  provede změnu cen u položek dle námi zadaného vzoru, položky se změněnou cenou jsou označeny žlutě.


 • Úpravu cen uložíme stiskem tlačítka Ano, viz. předešlá kapitola.

Úprava cen - procentuální cena

 • V případě, že potřebujeme procentuální navýšení cen u vybraných položek, pak budeme postupovat následovně:
  • Vybereme položky, pro které chceme udělat procentuální změnu ceny
  • Dále si můžeme vybrat:
   • zda chceme či ne chceme vypočtenou cenu zaokrouhlit a jakým způsobem


     

→ a dále na kolik desetinných míst chceme zaokrouhlit

     

                     

 • Do políčka navýšit cenu napíšeme počet procent

 

 • Stiskneme tlačítko Navýšit cenu
 • Program nás vybídne k potvrzení úpravy cen tímto dotazem

       

 • Potvrdíme stisknutím tlačítka Ano
 • U vybraných položek dojde k procentuální změne ceny

Změny uložímě stiskem tlačítka OK (viz předešlé kapitoly)

Úprava cen - mimo aplikaci *8754

 • Program dále umožňuje úpravu cen v excelovské tabulce mimo aplikaci *8754.
 • Vybrané položky a jejich aktuální ceny lze pomocí tlačítka Export vyexportovat do excelovské tabulky například v této podobě:


Upozornění:

Oddělovač desetinných míst u ceny v excelu musí být "čárka". Zkontrolujte si nastavení excelu.

 • Nyní ve sloupci nova_cena upravíme ceny a tabulku uložíme

     

 • Nyní pomocí tlačítka Import natáhneme položky i s upravenými cenami do aplikace *8754

      

 • Pomocí tlačítka OK ceny uložíme do vybraného číselníku

   

  Změna marže u položky

 • V číselníku položek ZVS je možné nastavit u položky marži.
 • Pomocí aplikace *8754 lze změnit marži na více položkách buď
  • jednotlivě
  • hromadně
 • Vybereme číselník položek ZVS 
  .
 • Do políčka Změna marže vyplníme požadovanou hodnotu marže.
 • Provedem výběr položek.
 • Stiskneme tlačítko Změna marže.

 • položky, u kterých došlo ke změně marže jsou podsvíceny žlutě a ve sloupci Nová marže je zobrazená upravená marže.
 • Po stisknutí tlačítka OK se nová marže uloží.

  Import cen z Clipboardu

 • Některé firmy potřebují hromadně upravit prodejní ceny, které dostanou od dodavatele například v excelovské tabulce.
 • Ve většině případů mají dodavatelé svá čísla položek a klienti WinFASu zase svá čísla položek. V tom případě to řešíme tak, že dodavatelská čísla položek dáváme do jiného značení pomocí aplikace *8737_Hodnoty značení (viz návod +517).
 • Aplikace *8754 umožňuje natáhnout položky, jak podle čísla položky, tak i podle zvoleného značení.

Import cen dle čísla položky

 

 • V excelu si připravíme tabulku, která bude obsahovat číslo položky a cenu za položku.


 • Pomocí kláves Ctrl+C uložíme seznam položek s cenami do Clipboardu.
 • Stiskem tlačítka
  provedeme import cen z excelovské tabulky do položek ZVS.
 • Položky z kterých došlo ke změně ceny jsou podsvíceny žlutě.


Import cen dle zvoleného značení

 • Jako příklad použijeme značení TEST:
  , pod kterým jsou uloženy tyto položky:


 • Po spuštění vyplníme zeleně orámované údaje:


 • Z excelovské tabulky pomocí kláves Ctrl+C uložíme seznam položek s cenami do Clipboardu
 • Potom stiskneme tlačítko Import clip a program zobrazí tento dotaz
 • Potvrdíme Ano.
 • Pokud program v seznamu položek dle názvu některou položku nenajde, zobrazí seznam těchto položek, které můžeme přes ikonku Export uložit například do excelu a dále s nimi pracovat.
 • Po uzavření okna se položky nakopírují do okna aplikace

 • Dále ještě můžeme například upravit platnosti Od a Do a po té zobrazená data pomocí tlačítka OK uložit.

Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    Ing. Major Bohuslav    | Posl.změna:    14.12.2018    | Článek:    2021    |     www.WinFAS.cz