Článek: 1617 | Naposledy změněno: 22.11.2018

Cenové hladiny

 • V návodu +1166 Zásoby-cenotvorba jsou vysvětleny základní pojmy, které je třeba znát pro pochopení problematiky cenotvorby - možnosti tvorby prodejní ceny.
 • Tento návod se vztahuje k cenovým hladinám a možnostem přiřazení ceny k cenovým hladinám.
 • Prodejní cena se také může odvíjet od přiřazené cenové hladiny ke klientovi.

Tvorba cenové hladiny

 • V číselníku *201 cenové hladiny, stiskneme tl. Přidej.
 • Vyplníme např.: Kód: Z, Název: Základní cenová hladina.
 • Pokud chceme využít možnosti Paušální slevy (uplatňuje se na všechny položky, pokud cena položky již nebyla určena jinak).
  • Vyplní do políčka Sleva (např. 10%).
   (obrácením znaménka získáte přirážku).
 • Dále ještě můžeme zadat na kolik des. Míst se má cena zaokrouhlovat
 • Potvrdíme OK.Přiřazení cen k cenovým hladinám

 • Provedeme v aplikaci *8729 Základní prodejní ceny
 • Tato aplikace umožňuje zadávat k položkám prodejní ceny pro různé sklady, měny, datumy, množství, apod.

Ovládání


 • Roletka pro výběr dle položky dle různých hledisek


Význam tlačítek

 • Tlačítko Aplikace
  • Lze odtud spouštět některé číselníky a aplikace, které jsou důležité pro přípravu tvorby cen


 • Tlačítko IQ Pol
  • Umožňuje spustit sestavy z IQ_Položky, z které lze zjisti veškeré informace o nastavení položky v systému
 • Tlačítko Náhled
  • Pokud přiloženo k položce multimédium, můžeme ho tímto tlačítkem zobrazit


 • Tlačítko Přidej
  • Umožní přiřadit novou prodejní cenu k položce
 • Tlačítko Kopíruj
  • Umožní rychlejší založení nové ceny k položce
 • Tlačítko Uprav
  • Slouží k modifikaci ceny na položce

Postup pro přiřazení ceny k položce

 • Stiskneme tlačítko Přidej
 • Postupně vyplníme jednotlivá políčka dané šablony a stiskneme tlačítko OK


Tip
 • Sklad – položka na různých skladech může mít jinou cenu.
 • Cen. hladina -  cenu položky ovlivníme jejím přiřazením k různým cenovým hladinám.
 • Měna – pro každou měnu lze stanovit prodejní cenu.
 • Od množství – lze nastavit, platnost určité slevy od určitého množství.
 • MJ  – položka může mít několik měrných jednotek (kus, sada, …). Pro každé měrnou jednotku lze stanovit prodejní cenu.
 • Platnost od: - lze nastavit časové období pro platnost slevy.
 • S DPH: Když zaškrtneme políčko S DPH, pak zadaná prodejní cena bude cena včetně DPH.
 • Pro rychlejší přidání další položky doporučujeme  použít tlačítko Kopíruj

Množstevní sleva

 • Je to vlastnost ceníkové ceny (*8729).
 • Je uvedeno množství – cena se použije, pokud se vydává množství stejné nebo větší.
 • Má časovou platnost.


Oprava ceny

 • Opravu  ceny provádíme pomocí tlačítka Uprav
  • Vhodné pro opravu jedné položky
 • V aplikaci *8754-Změna cen položek
  • Přecenění položek bez nutnosti načítání Uprav
  • Možnost výběru dle čísla/názvu
  • Protokol o přecenění


 • Po spuštění aplikace zvolíme výběr cen (1.). V našem případě se ceny budou vybírat z číselníku cen
 • Dále vybereme položky (2.)
 • Stiskneme tlačítko Zobrazit
 • Nyní můžeme opravit prodejní ceny u vybraných položek
 • Pokud chceme vytisknout protokol o změnách prodejních cen, zaškrtneme příslušné čtverečky (3.)
  • Po uložení si můžeme vytisknout například tuto sestavu o změně cen


 • Změnu potvrdíme stisknutím tlačítka OK

Prodejní cena dle cenové hladiny klienta

Základní popis

 • Cenová hladina je vlastnost klienta (adresy)
 • Pomocí číselníku *201 Cenové hladiny lze nastavit různé množství cenových hladin


 • Z cenových hladin se pomocí aplikace *202 Závislosti cenových hladin vytváří
  stromová struktura cenových hladin • Cenové hladiny mají svoji hierarchii a ta určuje postup při stanovení prodejní ceny a uplatňování slev
 • Program při hledání ceny resp. slevy vychází z hladiny klienta a postupuje nahoru k Základní cenové hladině
 • V případě, že nebyla nadefinovaná prodejní cena v základní cenové hladině (*8747 nebo *8729), pak se bere cena z číselníku položek (*8718)

Přiřazení cenové hladiny ke klientovi (*3000)

 • Přiřazení cenové hladiny ke klientovi provádíme v aplikaci *3000 Klienti takto:
  • Spustíme aplikaci *3000
  • Vybereme daného odběratele
  • Postupně stiskneme tlačítko:
   • Uprav
   • Adresy
   • Parametry
    • V záložce Parametry 2 nastavíme cenovou hladinu
Tip
 • Pokud jsou políčka zašedlá, je třeba kliknout na tlačítko Přidej a vybrat záložku Parametry 2


Tip
 • Pokud má odběratel více poboček, pak stačí zadat cenovou hladinu pouze na hlavní fakturační adresu.
 • Vše uložíme třikrát po sobě stiskem tlačítka OK

Zobrazení položky z hlediska příslušnosti k cenové hladině

Aplikace Základní prodejní ceny (*8729)


Skladová karta (*8731) po stisknutí tlačítka Prodejní ceny


Položky ZVS (*8718) - záložka Prodejní ceny


V IQ Položky

 • IQ_položky můžeme spustit v této aplikaci pomocí tlačítka IQ Pol
 • Zde můžeme mít nastavenou například tuto sestavu


Sleva na skupinu položek

Aplikace *8742 Slevy

 • Uvádí se v procentech
 • Skupina položek = podmnožina položek (viz návod +1449)
 • Lze ji nastavit pro kombinaci skladu, cenové hladiny a podmnožiny položek
 • Má časovou platnost


Nastavení

V aplikaci *8714 Sklady

 • V číselníku skladů (*8714) nastavit jako zdroj prodejní ceny ceník ZPC


V šabloně pořízení v aplikaci *8720 Příjem/výdej

 • Zde je třeba vybrat zdroj prodejní ceny a zdroj cenové hladiny


  

Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    Ing. Major Bohuslav    | Posl.změna:    22.11.2018    | Článek:    1617    |     www.WinFAS.cz