Článek: 1328 | Naposledy změněno: 09.08.2019

Zásoby - Skladová karta - *8731

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník


První pohled

 • Vybereme sklad a položku a v okně se zobrazí všechny pohyby (doklady)
  vybrané položky navybraném skladě


 • Výběrem záložky volíme informace, které chceme vidět (Množství, Skladové ceny, Ceny na dokladu

Informace na skladové kartě

 • Prodejní ceny – cena zadaná v aplikaci *8718_Číselník položek
 • Množství – to, co se má zobrazovat, lze nastavit dle potřeb uživatele (viz strana 5)
 • Jiné měrné jednotky – zobrazí se nadefinovaná MJ vztažená k základní měrné jednotce a prodejní cena za tuto MJ (v tomto případě M6 je balení po 6ks a M10 balení po 10ks a cena za dané balení)
 • Ozn – uživatelem nadefinovaná jiná označení (v tomto případě DOD znamená název dodavatele a UM znamená umístění ve skladě). Více viz na straně 5.
 • Klient (filtrace)
  • Nefiltrovat - neprojeví se v počtu zobarzených záznamů
  • Jen pohyby klienta - zobrazení se omezí pouze na pohybu vůči vybranému klientovi
  • Předtřídit klienta - pohyby zvoleného klienta se předřadí na začátek, pohyby ostatních klientů se zobrazí za nimi


Tlačítka

 • Stavy skladů
  • zobrazí množství dané položky na jednotlivých skladech

 • Detail položky – zobrazí detailní informace o položce
 • Dodavatelé
  • Zobrazí, kteří dodavatelé vybranou položku dodávají
  • Dále zde můžeme upravit informace o dodavateli, přidat nového či dodavatele zrušit 

      
 • Prodejní ceny
  • zobrazí prodejní ceny všech nadefinovaných cenových hladin vybrané položky

 • Stavy kont – zobrazí stavy všech kont

Přístup ke skladové kartě

 • Spuštěním aplikace *8731
 • Z aplikace *8720 v šabloně položky přes tlačítko 
 • Přes kontexty ( přímo z IQ sestav, z prohlížení dokladů apod.)

Nastavení aktuálního stavu uživatelem 
     

 • Klikneme na
    a vybereme záložku Ostatní

Parametry karty

 • Zde vybereme označení, která jsme předem nadefinovali v aplikacích
  • *8709 – Značení ZVS (číselník druhů značení)
  • *8737 – Hodnoty značení

Aktuální stav položky

 • Zde vybereme stavy kont, které jsme předem nadefinovali v aplikacích
  • *8721 – Stavy/Seznamy kont (číselník stavů/seznamů kont)
  • *8722 – Definice stavů/seznamů kont
 • Dále pak zvolíme popis vybraných stavů na okně

Zkratky na skladové kartě

 • D_ - doklad dokončen – barva bílá
 • DN - doklad se neúčtuje – barva červená
 • DZ - doklad je zaknihován – barva červená
 • DO - doklad je oceněn – barva žlutá
 • F_ - doklad je v obchodníkovi jako dodávka a nebo je již vyfakturován – barva          
         červená
 • N_ - doklad je nedokončen – barva zelená

Zobrazované údaje

 • společné údaje zobrazované na záložkách Množství, Kusy, Skladové ceny, Ceny dokladu
  • S - stav dokladu
  • Datum - datum pořízení dokladu
  • Doklad - název dokladu
  • DP - kód druhu pohybu
  • Pohyb/operace - název operace druhu pohybu
  • Klient - kód a název klienta
  • Zakázka - kód a název zakázky
  • Sklad - kód skladu
  • Kombinace klíčů

    

 • Na záložce Přehled se zobrazují informace o fyzických pohybech skladové karty v jednom okně. Rozlišení barevnými štítky dle druhů pohybu:                

       


Skrytí některých údajů

Pokud skladovou kartu používáte před zraky svých klientů, může být Vašim zájmem schování skladových nebo prodejních cen položek či dokonce klientů zadaných na jednotlivých dokladech.

Výběr skrytí některého ze zmíněných údajů provedete jednoduše - a můžete tak učinit jak v hlavním okně skladové karty, tak ve výčtu dokladů (ve sloupcích).

Postup:

 • Klikněte na údaj pravým tlačítkem myši
 • Vyberte možnost "Skrýt xxx", kde xxx může být: "klienta", "skl.cenu" nebo "prod. cenu"
 • Namísto údaje se vyplní sekvence hvězdiček


Údaje, které je možné tímto způsobem skrýt:

 • prodejní cena v hlavičce skladové karty (viz Aktuální stav - Prodejni ceny)
 • prodejní cena - celý sloupec, v záložce "Ceny dokladu"
 • skladová cena v hlavičce skladové karty (viz Aktuální stav - Skladová cena)
 • skladová cena - celý sloupec v záložce "Skladové ceny"
 • Klient - celý sloupec v záložkách "Množství, Kusy, Skladové ceny, Ceny dokladu"
 • Klient - ve filtračním okně v hlavičce skladové karty
  • toto skrytí obsahuje navíc funkci - pokud do filtru u skrytého klienta vstoupíte do některého z políček (kód, IČ, název klienta), toto pole se Vám zobrazí:


 

Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    09.08.2019    | Článek:    1328    |     www.WinFAS.cz