Článek: 1400 | Naposledy změněno: 30.08.2013

Číselník odpisových skupin *1106

 

Přehled platností počtu let odepisování dle příslušné odpisové skupiny a metody odpisu. 

Aktuálním údajem pro jednotlivé skupiny jsou zeleně zbarvené řádky. 

 

 

 

Číselník jednotlivých let *1107

 

Přehled koeficientů jednotlivých odpisových skupin dané metody odpisu. 


 

Oba číselníky vychází ze zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb.

V těchto číselnících uživatelsky neprovádět změny. 

Zpět rozcestník ČÍSELNÍKY

Autor:    Ing. SVOBODOVÁ Jana    | Posl.změna:    30.08.2013    | Článek:    1400    |     www.WinFAS.cz