Článek: 1280 | Naposledy změněno: 22.02.2018

Pořízení majetku

Zařazení majetku do evidence.

Aplikace *1198 - Evidence majetku, tlačítko


V okně pořízení majetku jsou nastaveny šablony, v kterých jsou nastaveny specifické možnosti pro pořízení jednotlivých majetku. Údaje je možné nastavit dle vašich požadavků.

Veškerý majetek je pořizován podobným způsobem v tomto příspěvku je popsáno pořízení dlouhodobého majetku (DM) tedy šablona „Nákup DM“ – šablonu otevřete dvojím klikem levé myši.  

Následně vyplníte údaje, které jsou k evidenci majetku potřeba. Typ, druh a inventární číslo majetku (návod +3400) je přednastaveno ve zvolené šabloně. Povinné údaje jsou podbarveny žlutou barvou. 

Načtení dat z faktury

Do pole faktura vyplňte číslo faktury a následně klikněte na ikonu lupy vedle pole. Systém se pokusí na základě čísla zadané faktury dohledat údaje.

Po kliknutí na ikonu lupy vyběhne tabulka s dotazem, zda chcete převzít údaje z vybrané faktury do pořízení. Po potvrzení se automaticky vyplní pole Cena na záložce Základní a Dodavatel na záložce Klíče + Rozšířené.


Nově existuje i možnost zadat více faktur zaráz. Jednotlivé faktury se oddělují středníkem, nikoliv čárkou.


Po kliknutí na ikonu lupy vyskočí výběr možností. Můžete buď vybrat jednu z faktur nebo sumarizaci zadaných faktur (SUMÁRNĚ).


Klíče + Rozšířené a Technické informace

Po vyplnění první záložky pořízení přejděte na záložku „Klíče + Rozšířené“ a dále „Technické informace“, kde vyplňte alespoň povinná žlutě podbarvená okna.

Odpisy

Na záložce Odpis 1  - účetní odpisy a Odpis 2 – daňové odpisy zkontrolujte, zda je přednastavený odpis a odpisový plán správný, popřípadě jeho nastavení upravte.


Po stisknutí tlačítka OK se nový majetek uloží do evidence a nabídne se Protokol o zařazení k tisku. Tuto sestavu lze vytisknout i zpětně pomocí sestavy v majetku Protokol o pohybu.

Takovýmto způsobem se pořizují i ostatní druhy majetků, pro jejich zařazení pouze zvolte odpovídající šablonu.

Mohlo by vás zajímat:

Zpět na:

Autor:    Ing. KOŠŤÁLOVÁ Lucie    | Posl.změna:    22.02.2018    | Článek:    1280    |     www.WinFAS.cz