Článek: 3470 | Naposledy změněno: 27.03.2024

Zásoby - Pohyby a stavy skladů v *8718

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | Položky ZVS


 

V číselníku položek lze mimo jiné sledovat také pohyby a stavy položek na skladě.

Pohyby položky

 • zobrazení Pohybů nastavíte na záložce "Zobrazení" ve filtrační části číselníku*8718 - status "Pohyby"
 • status zůstane uchovaný i pro další spuštění číselníku - záložka Pohyby se vždy načte


 • Výpis pohybů položky odpovídá funkčnosti z *8731 Skladová karta 
 • Podbarvení řádků lze uživatelsky definovat - jakékoli barvy pro libovolné pohyby
  • nastavení barev provedete v číselníku *8706 Pohyby
  • přes tl. Uprav na konkrétním pohybu vyberte z palety barev
  • na základě tohoto nastavení se řádky dokladů podbarví
  • např.:


 • Stejně jako ve skladové kartě lze pohyby vyfiltrovat pro určitý sklad nebo seznam kont
  • nastavení provedete na záložce Rozšířené parametry:


 • bez zadaného filtru budou zobrazeny všechny pohyby dané položky na všech skladech

Stavy skladů

 • stavy skladů lze v číselníku položek definovat dvěma způsoby - původní variantu popisuje návod +2132
  • nevýhodou je složitější nastavení podmíněné přesnými názvy stavy kont
 • druhou variantou jsou stavy na záložce "Stavy skladů", obdobně jako u pohybů je třeba mít tento status zatržený na záložce Zobrazení ve filtrační části číselníku
 • bez jakéhokoli nastavení jsou pro položku zobrazeny pro všechny fyzické sklady:
  • fyzický stav (tj. sloupec "Skladem")
  • požadavky na výdej i příjem (tj. sloupec "Stav požadav.")
  • disponibilní stav (tj. sloupec "Fyz. stav + požadavky")


 • Navíc je možné definovat konkrétní stavy kont, které chcete pro položky zobrazit a názvy sloupců
  • provedete na záložce Rozšířené fitry v sekci "Aktuání stav položky"


 • tyto definice slouží pouze pro jednorázové spuštění číselníku *8718
  • tzn. nezůstanou uchovány pro příště, pokud není řešeno uživatelskou šablonou
  • uživatelskou šablonu lze nastavit obdobně jako v Prohlížení zás. dokladů - viz návod +3136

Zpět na rozcestník "Položky ZVS"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    27.03.2024    | Článek:    3470    |     www.WinFAS.cz